TEMA SÕNAD TOOVAD ELU

„See ongi leib, mis on alla tulnud taevast. See ei ole niisugune leib, mida teie esiisad sõid, ja surid. Aga kes seda leiba sööb, elab igavesti.” Seda ütles Jeesus Kapernauma sünagoogis õpetades. Siis paljud tema jüngrid ütlesid seda kuuldes: „See sõna on ränk, kes suudab seda kuulda?” Aga Jeesus, kes sisimas teadis, et ta jüngrid selle pärast nurisevad, ütles neile: „Kas see ärritab teid?“ (Johannese 6:58-61) Pane tähele, et Jeesus rääkis siin usklikele. Kuid mis oli see ränk sõna, millele nad reageerisid? See oli: „Te peate sööma minu liha ja jooma minu verd, sest muidu pole teis mingit elu. Minu ihu on toidus ja minu veri see jook ning te saate igavese elu vaid neid tarbides.“

Jeesus nägi, et rahvas oli šokis neist sõnadest. Kuid Ta küsis siiski: „Kas ma riivasin teid? Kas minu tõe rääkimine häirib teid?“ Ja lisas siis: „Sõnad, mis ma teile olen rääkinud, on vaim ja elu.“ (Johannese 6:63). Ta andis vägagi selgelt mõista, et see sama asi, mis neid ärritas, on tegelikult see, mis neile elu toob. Kuidas aga Ta jüngrid sellele reageerisid? „Seepeale lahkusid paljud ta jüngritest tema juurest ega käinud enam koos temaga.“ (Johannese 6:66)

Mida Jeesus ütleb siin oma evangeeliumi kohta? Kõige lihtsamalt öeldes seda, et sõnum Tema verest ja ristist on rahva jaoks häiriv. Ja kuigi see on ainukene evangeelium, mis viib igavese eluni, leidub siiski neid, kes ei võta seda vastu. „Kuid teie seas on mõned, kes ei usu.“ (Johannese 6:64) Mitmed tänapäeva kogudused vaatavad neist Jeesuse sõnadest mööda. Ja kui kummaline see ka poleks, leidub neidki kogudusi, kes on kõrvaldanud oma jumalateenistustelt igasugused viited Kristuse verele. Pastorid ei maini seda oma jutlustes ning laulud, mis seda tegid, on kõrvaldatud repertuaarist. Sest seda kõike peetakse liiga häirivaks. Jeesus aga hoiatab: „Ükskõik, kui häirivad mu sõnad ka te jaoks pole – te ei saa neid muuta. Minu sõnad toovad elu ja te peate tarbima neid nii nagu te tarbite igapäevast sööki ja jooki, et need saaks toiduks kogu te olemusele. Seetõttu ei tohi te ka pehmendada seda, mida olen öelnud. Sest kui te lõikate oma jutlustest välja mu vere ja risti, võtate te kõigilt otsijatelt hingedelt ainsa lootuse omada igavest elu.“