PÄEV, MIL JEESUS VIHASTAS by Jim Cymbala

Mulle meeldib see tundeline kujund Jeesusest kui Heast Karjasest, kes paneb talle oma õlgadele ja kannab ta turvalisse paika. Mulle meeldib ka lugu sellest, kuidas Jeesus toitis suuri rahvahulki leiva ja kalaga ning ma olen hämmingus sellest, kuidas Ta ülestõusmise hommikul hauast üles tõusis!

Kuid Jeesusest on veel üks kuvand, mis ei tundu kuidagi klappivat kõige eelpool mainituga ja ma mõtlen, miks Jumal lasi selle üldse Piiblisse panna? „Ja nad tulid Jeruusalemma. Ja Jeesus läks pühakotta ning hakkas välja ajama neid, kes pühakojas müüsid ja ostsid, ning lükkas kummuli rahavahetajate lauad ja tuvimüüjate pingid ega lubanud, et keegi kannaks asju läbi pühakoja. Ja ta õpetas ja kõneles neile: „Eks ole kirjutatud, et minu koda hüütagu palvekojaks kõigile rahvastele? Aga teie olete selle teinud röövlikoopaks!”“ (Markuse 11:15-17). Tundus, otsekui Jeesus oleks öelnud: „Palve on see, mis peab looma atmosfääri minu Isakojas. Minu Isa ümbritsev hõng peab lähtuma inimeste avatud südameist, ülistusest ja palveist. See peab olema koda, kus hüütakse Jumala poole.“

Siinkohal ei taha kuidagi väita, et Heroodes Suure poolt ehitatud Jeruusalemma tempel peab olema täpne vaste tänapäeva kogudustele. Jumal ei koonda enam ammu oma ligiolu vaid ühte konkreetsesse hoonesse. Muide, Uus Testament õpetab meile, et hoopis meie oleme nüüd Tema asupaigaks – et Ta elab oma rahva sees ja keskel. Mistõttu kui palju olulisem on Jeesuse sõnum palve tähtsusest veel sellest kontekstist lähtuvalt!

See peamine tunnus, mis peaks eristama kristlikke kogudusi, kristlasi ja kristlikke koosviibimisi, on palve hõng. Kas Piibel ütleb kusagil alates 1 Moosese raamatust kuni Ilmutuse raamatuni välja, et: „Minu koda peab hüütama jutluste kojaks!“? Või kas ütleb Piibel kusagil, et seda peab hüütama muusika kojaks? Muidugi mitte! Jumal ütleb Piiblis: „Minu koda peab hüütama palvekojaks kõigile rahvastele!“

Aus tõde on see, et olen näinud Jumalat rohkem tegutsemas inimeste eludes 10-minutilise palve peale, kui minu 10 jutluse peale.

__________

Jim Cymbala alustas Brooklyn’i Tabernacle kogudusega väikeses, viletsas seisus hoones, mis asus kahtlases linnaosas ja kuhu kuulus algul vaid 20 liiget. Põlise Brooklyn’i asukana on ta nii David kui Gary Wilkersoni pikaajaline sõber ja pidev kõneleja World Challenge’i poolt korraldatavatel pastorite ja juhtide konverentsidel.