„KAPITALISTLIK KRISTLUS“

Ameerika seisab silmitsi „kapitalistliku kristlusega“. Koguduste eesmärk pole enam vaimne küpsus, vaid kasv nii inimeste arvus, varades kui rahades. Jeesuse hukkamõist Laodikeia koguduse üle puudutab paljusid tänapäevagi kogudusi: „Te isegi ei saa aru, mis teiega juhtunud on. Te pimedus on muutnud teid leigeteks ja te isegi ei näe seda, arvates endiselt, et olete tulised minus.“ (vt Ilmutuse 3:15-17).

Efesose koguduse patt peitus läheduse kaotamises Jeesusega. Tüatiira kogudus oli kaotanud oma tunnetuse ja eristamise võime, flirtides vaimses mõttes abielurikkumisega. Laodikeia koguduse puhul näeme me aga hullemat pattu neist kõigist – nad olid üldse kaotanud vajaduse Kristuse järele. Kuid see kõik lõppeb alastiolekuga. Jeesus rääkis Laodikeia koguduse alastiolekust: „Et ei saaks avalikuks sinu alastioleku häbi.“ (Ilmutuse 3:18). Kreekakeelne tähendus sõnale „alasti“ on „varudest paljaks kooritud“. Jumal hoiab oma vahendeid neile, kes Talle toetuvad ja Temast vajaduse korral sõltuvad. Mis on need Tema vahendid ja allikad? Need on vaimsed rikkused nagu: Tema jõud, Tema imesid kordasaatev vägi, Tema jumalik juhtimine ja Tema reaalne ligiolu.

Kujuta ette kogudust, kes istub mugavalt tunnise jumalateenistuse ära. Need kristlased kuulevad lühikese sõnumi sellest, kuidas tulla toime elu pingetega ja põrutavad siis kiirelt uksest välja. Nad ei koge vähimatki vajadust olla murtud või kahetsevad Jeesuse ees. Nad ei tunne vajadust saada üles õhutatud või kogeda patutunnetust tänu mõnele läbitungivale sõnumile. Nende huulilt või südamest ei kostu kunagi: „Issand, sulata ja murra mind. Ainuüksi Sina saad rahuldada mu nälja.“

Kuhu on jäänud see innukus, mis neil kord oli? Need usklikud olid kord indu täis, et käia kirikus; saada kastetud Jumala Sõnaga ja lasta Pühal Vaimul valgustada oma südameid. Nüüd aga arvavad nad, et on sellest kõigest välja kasvanud ja on taandanud kogu oma kristluse pühapäevahommikustele teenistustele, kus valitseb vaid leige religioon.

Jeesus armastas Laodikeia kogudust ja pastorit nii väga, et Ta ütles, et Ta tekitab neis vajaduse Tema allikate järele: „Keda iganes mina armastan, neid kõiki ma noomin ja karistan. Ole siis innukas ja paranda meelt!“ (Ilmutuse 3:19). Tema armastav käsi oli tulemas noomima neid ja Ta tegi seda seeläbi, et tekitas neis taas vajaduse Tema väe ja abi järele. Jeesus kõnetab meid täna nende samade sõnadega. Ta ütleb meile nii nagu Laodikeia koguduselegi: „See kõik taandub sellele, et saada taas üheks minuga. See tähendab avada uks, kui ma koputan. Ja ma hüüan teid just praegu, et te tuleks ja oleks koos minuga. Mul on olemas kõik, mida te vajate. Teie osadus minuga annab teile kõik, mida te vajate, et jätkata kristlikus teenistuses. See kõik lähtub teie ühisest ajast minuga.“