IMED JUMALA LÕPUAJA RAHVALE

„Ta hävitab sel mäel loori, mis looritab kõiki rahvaid, ja katte, mis katab kõiki paganaid.“ (Jesaja 25:7). Selles salmis peitub kaks imelist prohveteeringut, millest esimene puudutab juute. See loor, millele Jesaja siin viitab, puudutab vaimset pimedust, mis on katnud juutide südameid Moosese aegadest peale. Apostel Paulus räägib sellest pimedusest pikemalt: „Aga kui nende süda pöördub Issanda poole, siis võetakse kate ära.“ (2 Korintlastele 3:16). „Iisraelile on osaliselt tulnud paadumus, kuni paganate täiskogus on sisse astunud…„Siionist tuleb vabastaja, tema kõrvaldab Jaakobist jumalakartmatuse.“ (Roomlastele 11:25-26).

Paulus uskus seda, mida Jesaja oli Iisraeli kohta prohveteerinud: et tuleb Vabastaja, kes kõrvaldab nende pimestatuse loori. Käputäis juute pidi pöörduma Issanda poole ja saama osa Tema armust (vt Roomlastele 11:30). Mu armsad, see prohveteering on täitumas just praegu. Juutide silmad üle kogu maailma avanevad nägema Kristust. Üks ilmalik ajakiri teatas hiljaaegu, et juudid näevad Jeesust hoopis uue vaatenurga alt. See on kõik, mida tarvis – vaid üht vaatamist.

Kuid Jesaja prohveteeringul on ka teine tähendus, mis puudutab sinu lähimat pereringi. See puudutab igat abikaasat, last ja pereliiget, kelle silmad Saatan on katnud vaimse pimedusega. Saan nii paljudelt lapsevanematelt kirju selle kohta, kuidas hingevaenlane on pimestanud nende laste silmi. Nad kasvatasid küll oma lapsi väikestena kristlikus vaimus, kuid nüüd on vanemad segaduses ja hämmingus, öeldes: „Me ei saa aru, mis toimub? Nad lihtsalt ei usu enam! Ja mida iganes sa neile ütled, see ei jõua kohale.“ Paulus ütleb, et selle maailma jumal on pimestanud noorte silmi. Nad on kaotanud oma usu, kuna hingevaenlane on summutanud evangeeliumi valguse nende ees. Seetõttu pole ka vanematel mingit põhjust otsida olukorra sügavamaid põhjuseid. See kõik on Saatana töö. Ta tahab hoida neid lapsi seotuina, segaduses ja patus. Probleem on nii palju sügavam, kui mida nõustamised, jutlused või lastekasvatus-strateegiad suudaks eales lahendada. See nõuab lihtsalt imet – ei midagi enamat ega vähemat. 


Meie lahingud peavad toimuma vaimus. Oleme ju selle maailma jumala vaimsuse vastu, mis saab võidetud ainuüksi seal mäe tipus toimuval pidustusel. See eeldab sellist Kristuse ligiolu me eludes, mille sarnast me pole veel eales varem kogenud. Ainuüksi Jeesuse ehe reaalsus sulatab vahana lahti kõik Saatana ahelad, muutes ta võimetuks me kallite suhtes.