JUHITUD HEA KARJASE POOLT by Gary Wilkerson

„Palgaline aga, kes ei ole karjane ja kelle omad lambad ei ole, kui ta näeb hunti tulemas, jätab lambad maha ja põgeneb - ja hunt kisub neid ja ajab nad laiali…Mina olen hea karjane ja tunnen omi ja minu omad tunnevad mind, nõnda nagu Isa tunneb mind ja mina tunnen Isa, ning annan oma elu lammaste eest.“ (Johannese 10:12, 14-15).

Olgem ausad – isegi kõige pühendunum pastor on palgaline. Ta on keegi, keda Hea Karjane usaldab ja kelle Ta on valinud usaldusväärseks tööliseks kandmaks hoolt oma lammaste eest. Kuid vahel pole isegi usaldusväärne sulane võrdväärne vastane meeleheitlikult näljasele hundile, kui see sulane pole just saanud üleloomuliku julguse osaliseks nagu Taavet kord. Ehk asja mõte on selles, et isegi parim pastor võib sind vahel alt vedada. On ju temagi lõpeks vaid kõigest inimene ja ta ei tunne sind nii nagu su Hea Karjane tunneb. Ära minust nüüd valesti aru saa! Enamus meist vajab ustava pastori jumalikku nõu. On aegu, kus me võime vajada isegi professionaalse nõustaja tarkust. Piibel ütleb meile, et paljude nõuandjate käest tuleb tarkus, mis hõlmab ka me kristlastest sõpru. Jeesus erineb neist aga selle poolest, et Ta on alati meie jaoks olemas: ”Mina olen hea karjane. Hea karjane annab oma elu lammaste eest.” (Johannese 10:11). Ta ei vea sind kunagi alt, Ta ei jäta sind iial ja soovib sulle alati vaid parimat.

Me kõik teame seda kuulsat stseeni Piiblis, kus Jeesus lükkas templis ümber kõigi rahavahetajate lauad. See oli ühtaegu nii otsene kui sümboolne tegu. Ta lükkas ümber alavääristava religioosse süsteemi, kuulutades sellega: „Te, juhid, peaksite olema rahvale karjasteks, kuid te müüte neile hoopis ohvriande, selle asemel, et tuua tõelist ohvrit Isale. Seetõttu lükkan ma te süsteemi ümber. Ma olen Hea Karjane, kes annab oma elu oma lammaste eest. Ma juhin neid ustavalt haljastele aasadele, mis õnnistab ja hoiab nende elusid.“ Kui sina tahad kogeda tõelist juhtimist oma elus, õpi tundma oma Karjase häält. Sa võid seda kuulda kuuldavalt, või võib-olla ka mitte, kuid see tuleb alati esile läbi Tema kirjapandud Sõna. Vajad sa juhiseid eluks? Siis sel juhul on Tal vaid kaks sõna sulle: „Järgi mind!“ Hoia oma pilk Jeesusel. Pane tähele, mida Ta Sõna ütleb ja kuuletu sellele. Võid olla kindel, et Ta juhib sind oma poolt tõotatud rikkalikku ja rahuldust pakkuvasse ellu!