IMELINE PIDU

Jesaja 25 peatükis näitab Jumal oma prohvetile üleloomulikku ja külluslikku banketti, mis toimub ühel mäel: „Ja vägede Issand valmistab sellel mäel kõigile rahvaile võõruspeo rammusate roogadega, võõruspeo laagerdatud veiniga, üdirammusate roogadega, pärmi pealt selitatud veiniga.“ (Jesaja 25:6). Mõistad sa, mida Jesaja sellega ütleb? See võrratu võõruspidu leiab aset vahetult enne Jeesuse tagasitulekut. See on aeg, kus Jumala rahvas ei leina enam ega värise hirmust, olles stressis ja lüüasaanud. Nad ei ole enam vaimselt kui mingid haprad, kondised kujud. Ei! Kristus naaseb oma rahva juurde, kes naudib „üdirammusaid roogasid“. Jumal ise on selle söömaaja ette valmistanud ja neil lõpuaegadel on selle banketi korraldamise protsess juba käimas. Jumal ütleb lausa: „Ma olen jätnud parima veini kõige viimaseks, valades selle välja just praegu oma rahva üle. Nad võivad ammutada kõiki neid imelisi asju mu ligiolus.“

Näen seda imelist söömaaega leidmas aset üle kogu maailma, kus ringi rändan. Noored Jumala mehed ja naised on näljased evangeeliumi järele, mis puudutab sügavalt nende vaimu. Nad on hüljanud sellise ülespuhutud evangeeliumi, mis ajab taga vaid inim-masse ja täiuslikkust. Nende igatsus on olla vaid Jeesusega ja saada Temalt ilmutusi. Oma palvekambrist väljudes on nad aga täis sellist tuld, mis õhutab üles kõiki teisigi nende ümber.

Mägi, kus see võrratu pidu aset leiab, on äärmiselt tähendusrikas. See esindab üht püha paika; koda, kus Kristuse ligiolu saab ilmsiks. See on paik, kus Jumala rahvas koguneb ja Temaga suhtleb, ülistades Teda nii tões kui ka vaimus. See Jumala ligiolu mägi on Tema rahva jaoks olulise tähendusega. Sest kõik, mida Issand neil viimseil päevil teeb, on väga lähedalt seotud Tema ligioluga. Kuid Tema „rammusatest roogadest ja veinist“ ammutamine saab leida aset vaid seal, kus Jeesuse ligiolu saab ilmsiks.

Rääkides Kristuse ilmsiks saavast ligiolust, ei räägi ma millestki müstilisest või teisest galaktikast pärit asjast. Millal iganes Jeesus annab endast märku, kogevad kõik seda. Psalmist ütleb, et mäed sulavad kui vaha Ta ligiolus (vt Psalmid 97:5). Ehk lihtsamalt öeldes: kõik vaimsed müürid ja lihalikud takistused aurustuvad, kui Jeesus end teatavaks teeb. Kristuse ligiolu on ilmudes nii ehe, et sa võid peaaegu et puudutada seda.