KUULETUDES JUMALA HÄÄLELE

Jumal kutsus me teenistust 1988 aastal minema New Yorki ja alustama seal kogudusega Times Square’l. Oma mugavustsooni maha jätmine Texases ja linna elama asumine nõudsid tohutut sõnakuulelikkuse sammu. Meil polnud ju linnas mingit kogudust, hoonet ega suurt palju rahagi. Ainus, mida Jumal oli meile öelnud, oli: „Minge ja mina olen koos teiega! Mina õnnistan teid ja olen teie tasu.“ Nii me siis läksime ja Jumalast sai meie kilp ja kaitse, kes aastast aastasse andis endast kõik. Aastakümneid hiljem on meil kasvav, küps ja misjonimeelne kogudus otse Times Square’i väljakul, mis seisab seal kui tunnistusena Jumala tehtud imest.

Jumala Sõna kätkeb endas erilisi ja spetsiifilisi tõotusi neile, kes on kutsutud astuma välja sõnakuulelikkuses. Siinkohal vaid mõned neist, mida viia endaga kaasa Jumala trooni ette, joondades oma elu nende salmidega:

  • „Ja kui te nüüd tõesti kuulate minu häält ja peate minu lepingut, siis te olete minu omand kõigi rahvaste hulgast, sest minu päralt on kogu maailm.“ (2 Moosese 19:5)
  • „Kuulake mu häält, siis ma olen teie Jumal ja teie olete minu rahvas; ja käige kõigiti seda teed, mida ma teid käsin, et teil oleks hea põli!“ (Jeremija 7:23).
Ühtlasi on meile antud ka raudkindel tõotus, et Püha Vaim on koos meiega läbi kõigi me sõnakuulelikkuse sammude ja proovilepanekute: „Ja meie oleme kõige selle tunnistajad ning samuti Püha Vaim, kelle Jumal on andnud neile, kes on talle kuulekad.” (Apostlite teod 5:32).

Kui Jumal palub sul millestki loobuda, astu välja ja tee seda. Piibel ütleb väga selgelt, et kui sina kuuletud Jumalale, siis Ta annab sulle oma Püha Vaimu, kes on sulle jõuks ja teenäitajaks. Ta varustab sind kõigega, mida vajad, et viia täide oma sõnakuulelikkuse tegu.