PALVEKODA

Tuginedes prohvet Sakarjale, on olemas kolm kohta, kus palve peaks aset leidma: 1. Jumala kojas (koguduses) 2. Igas kodus ja 3. Isiklikus palvekambris. Issand ütles Sakarjale: „Ja ma valan Taaveti soo peale…kaastunde ja anumise vaimu…Ja maa teeb kaebust, iga suguvõsa eraldi: Taaveti koja suguvõsa eraldi (viitab kogudusele)…Leevi koja suguvõsa eraldi (viitab perele või kodule) ja nende naised eraldi (viitab üksikisikutele).“ (Sakarja 12:10, 12-13)

Ajal, mil Sakarja seda rääkis, oli Iisrael ümbritsetud oma vaenlaste poolt, kes neid rõhusid ja hävitasid. Rahva seas valitses tohutu hirm ja värisemine, kuid siis saabus see võrratu sõna: „Jumal saab tegelema nende kurjusejõududega, kes on teie vastu, mistõttu hakake innukalt oma pühkodades palvetama. Hakake kodudes palvetama. Hakake oma salajases palvekambris palvetama. Püha Vaim tuleb ja varustab teid varustatuse ja armu vaimuga, andes teile võime paluda.“ Näed sa Jumala sõnumit ka meile selles lõigus? Ta ütleb oma igas eas kogudusele: „Ma tahan valada oma Vaimu te üle kesk’ häda ja ohtu. Kuid ma vajan selleks palvetavaid inimesi, kelle üle seda valada.“

Kõik Vana Testamendi prohvetid kutsusid Jumala rahvast üles ühisele palvele. Jeesus ise kuulutas: „Minu koda hüütagu palvekojaks!“ (Matteuse 21:13). Fakt on see, et ristikoguduse palved on muutnud maailma ajalugu. Mõtle: Püha Vaim valati esmalt välja Jumala kojas, seal ülemises toas. Kohas, kus apostlid „olid püsivalt ühel meelel palvetamas“ (Apostlite teod 1:14). Me teame sedagi, et ingel päästis Peetruse vanglast ajal, mil „suur hulk rahvast oli kokku tulnud palvetama.“ (Apostlite teod 12:12). Peetruse vabastamise nimel peeti pidevalt ühispalveid.

Jumal vabastab oma koguduse palvete peale suurel hulgal väge. Seetõttu ei saa ka üleskutset palveks alahinnata. Me teame, et kogudusele on antud ülesanne võita kadunud hingi, teha heategevust ja olla kogunemispaigaks, kus kuulutatakse Jumala Sõna. Kuid esmalt ja kõige olulisema asjana peab kogudus olema palvekoda. See on koguduse kõige esmane kutse, kuna kõik need ülejäänud aspektid koguduse elus saavad ka alguse palvest.