TÕOTUSED UUENDADA JA ANDA JÕUDU

Olen enam kui veendunud, et Kristuse Ihu on praegusel ajal Saatana tuliste rünnakute all. Teame ju kõik, et Saatan on alati jõuliselt rünnanud Jumala rahvast, tuues kaasa tohutuid kannatusi. Märtrite veri on voolanud aastasadu. Jumalakartlikke jumalasulaseid nagu Iiob, on igatpidi läbikatsutud. Kuid need rünnakud, mida Jumala ustavate vastu tänasel päeval näeme, on ikka Saatana kõrgeim tase.

Nii nagu kurjus mühab üle kogu maailma, mühavad ka Jumala kogudusele osaks saavad katsumused. Enneolematul hulgal haigusi, häda, probleeme ja kannatusi kannatuste järel, mis kõik muudavad võiduka elu elamise ükskõik, millise kristlase jaoks, peaaegu et võimatuks.

Meie usk ja jõud võivad nõrkeda, kuidas samas on Jumal andnud meile imelisi tõotusi nendeks nõrkuse aegadeks, kus Ta on lubanud taastada ja uuendada meid. Siinkohal mõned neist tõotustest, mis on mind läbi aegade kandnud:
  • „Jumal on mu tugev paik ja vägi, tema teeb laitmatuks mu tee…Ta ulatas kõrgusest käe, ta võttis minu, ta tõmbas mu välja suurest veest. Ta päästis minu mu tugeva vaenlase käest, mu vihkajate käest, sest nad olid minust vägevamad…tema on kilbiks kõigile, kes tema juures pelgupaika otsivad.“ (2 Samuel 22:33, 17-18, 31).
  • „Sa vöötad mind rammuga sõja jaoks.“ (2 Saamueli 22:40).
  • „Issand annab tugevuse oma rahvale; Issand õnnistab oma rahvast rahuga.“ (Psalmid 29:11)
  • „Iisraeli Jumal; tema, kes annab võimu ja tugevust rahvale. Tänu olgu Jumalale!“ (Psalmid 68:36)
  • „Ära hülga mind, kui mu ramm lõpeb… Ma tulen Issanda Jumala vägitegudega.“ (Psalmid 71:9, 16)
  • „Õnnis on inimene, kelle tugevus on sinus…Nad saavad rammule rammu lisaks ja ilmuvad Jumala ette Siionis.“ (Psalmid 84:6,8).
Usud sa, et su Jumal on tugev nagu psalmist seda kuulutab? Kui nii, siis mitte ükski vägi ei saa Tema vastu. Usalda kõik Tema võimsa käsivarre hoolde ja Tema sillutab sulle tee. Kuid kõige enam usu Tema sõna: „Sel päeval, mil ma appi hüüdsin, vastasid sa mulle; sa tegid mind julgeks, mu hinges on tugevus.“ (Psalmid 138:3)