VÄESTATUD TEGEMA SUURI ASJU - Nicky Cruz

Meile sinuga on antud suurim and, mida me suudaks eales ette kujutada või paluda. Meile on usaldatud kõige võimsaim õnnistus, mida me saaks eales saada ja selleks on Püha Vaimu and. Jumala Vaim. Vaim, kes on Jumal, kes elab meie sees, juhatab ja juhib meid ning väestab meid tegema suur ja võimsaid asju. Selle anniga aga käib kaasas ka suur vastutus. Seetõttu peame võtma selle ja kasutama seda Jumala auks. Kasutama seda Jumala au ja Tema kuningriigi edasi viimiseks.

Kui me liigume Jumala õnnistustes, ei saa me kunagi unustada selle õnnistuse allikat või põhjust, miks Ta meid õnnistab. Ta pole andnud seda meile selleks, et muuta me elu mugavamaks, vaid selleks, et väestada meid suuremaks teenimistööks.

Mitte kellelegi teisele ei lähe hingede päästmine nii palju korda kui Jumalale. Ta süda põleb nende suhtes, kes vajavad Tema armastust ja andestust; nende suhtes, kes keelduvad usaldamast oma tulevikku Tema hoolde; nende suhtes, kes peavad alles jõudma selleni, kui väga Ta neid armastab ja neist hoolib; kui väga Ta tahab hoida neid oma armastavate käte vahel, puhudes ära kõik nende valud ning tuues neid igaviku mõiste sisse!

Jumal elab selle päeva nimel, mil taeva õmblused sõna otseses mõttes rebenevad hingede lõputa mahu all ja Ta on usaldanud selle sinu ja minu hoolde, et näha seda sündimas. Ta on pannud kogu oma usu ja lootuse meie peale, et kannaksime seda koormat Tema eest ja viiksime lootuse sõnumi kadunud maailmani. Ta igatseb, et me arendaks oma südameis hingedes kinni olemise mõtet.

Kui sa ei ole veel saanud osa sellest põlemisest hingede pärast, mida Jumal tahab, et igaüks meist omaks; sellest kirest, mida Jeesus peegeldas oma maise elu ajal, siis alusta kohe täna, paludes Jumalal põletada see pitserina oma südamesse.

„Vaid te saate väe Pühalt Vaimult, kes tuleb teie üle, ja te peate olema minu tunnistajad Jeruusalemmas ja kogu Juuda- ja Samaariamaal ning ilmamaa äärteni.” (Apostlite teod 1:8)

__________
Nicky Cruz, rahvusvaheliselt tunnustatud evangelist ja viljakas raamatute autor, pöördus Jeesuse Kristuse poole 1958 aastal New York Citys peale David Wilkersoniga kohtumist. Enne seda oli ta elanud vägivaldset ja kuritegelikku elu. Tema dramaatiline pöördumislugu ilmus esmalt D.Wilkersoni raamatus „Rist ja pussikangelased“ ja hiljem juba tema enda bestselleris „Jookse, poiss, jookse.“