ISTUTA PUU

Jumal ei ole tõotanud, et Ta hoiab oma lapsi kannatuste eest. Ka ei ole Ta tõotanud, et meil ei tekki iialgi mingeid vajadusi. Meile pole antud ühtegi lubadust selle kohta, et maailmas püsib rahu, vaikus ja muutumatu majanduslik heaolu. Küll aga on tõotatud anda rahu meie meeltele ja mõtetele – üleloomulikku varustatust igale tõelisele vajadusele – ja kindlust, et me ei pea iialgi kerjama leivapalukest. Pigem tahab Jumal, et me jõuaks kohta, kus me oleme võimelised ütlema: „Kui meil on aga elatist ja ihukatet, siis olgu neist meile küll.“ (1Timoteose 6:8)

 

Tulevik paistab üsna hirmus ja kurjakuulutav. Kuid Taavet ütles Psalmis 23: „Ma ei karda kurja.“ See on sõnum ka tänapäeva kristlastele. Kogu tulevik on Jumala kontrolli all, mistõttu me ei pea kartma. Jumalal on juba kõik korraldatud ja Ta teab täpselt hetke, mil Kristus tagasi tuleb. Jumal, kes valitseb üle kogu taeva ja maa, ütles: „Vaata, rahvad on otsekui tilk ämbris ja neid peetakse kübemeks kaalukaussidel...Kõik rahvad on tema ees nagu eimiski, ta peab neid vähemaks kui olematus ja tühjus. (Jesaja 40:15,17)

 

Jumal tahab, et me töötaks kuni Kristuse tagasitulekuni, mis tähendab seda, et me peaks töötama otsekui lõppu ei tulekski ja elama otsekui alati saabub ka homme. Tuntud evangelist D.L.Moody käest küsiti kord: „Mida sa täna teeksid, kui teaksid, et Kristus tuleks homme tagasi?“ Tema vastus oli: „Istutaks puu.“ Sündigu see siis nii! Mingu tõelised kristlased välja ja istutagu ja külvaku Jumala seemneid, olles aktiivsed Jumala töös. Ja kui Ta tuleb, las Ta leida meid eest „Tema tahet täitmas“.

 

Jumal peab endiselt arvet iga meie juuksekarva üle. Ta loeb ikka veel kokku iga varblase, kes maha langeb. Ta kuuleb endiselt palveid enne kui need üle me huulte jõuavad ja vastab enne, kui oleme paluda jõudnud. Ta teeb ikka veel ülirohkesti üle me palvete, mistõttu – mida meil karta on?