MIS KUSTUTAB TEMA NÄLJA?

Jeesus vastas oma jüngrite palvele usu suhtes järgmiselt: „Aga kes teie seast, kellel on sulane kündmas või karja hoidmas, ütleks temale, kui ta väljalt tuleb: "Tule kohe siia ja istu lauda!"? Eks ta pigem ütle talle: "Valmista mulle õhtusöök ning pane vöö vööle ja teeni mind, kuni ma saan söönud ja joonud, ning pärast söö ja joo sina!" Nõnda ka teie: kui te olete teinud kõik, mida teil on kästud, siis öelge: Me oleme tühised sulased, me oleme ju teinud, mis meie kohus oli teha." (Luuka 17:7-8, 10)

 

Kristus räägib siin meist -Tema sulastest ja Jumalast – meie Isandast. Ta ütleb meile, et me peame toitma Jumalat. Sa võid ju nüüd mõelda, et: „Missugust toidust peaks me küll Issandale tooma? Mis küll kustutaks Tema nälga?“

 

Piibel ütleb meile: „Aga ilma usuta on võimatu olla meelepärane.“ (Heebrealastele 11:6) Ehk lihtsamalt öeldes – Jumala jaoks on kõige isuäratavamaks roaks usk. See on see toit, mis Talle kõige enam heameelt valmistab.

 

Võime seda näha läbi kogu Piibli. Kui sõjaväe pealik palus Jeesusel tervendada oma haige sulane ja seda ainuüksi ühe sõna läbi, oli Jeesus ääretult rahulolev selle mehe elava usu tõttu. Ta ütles: "Tõesti, ma ütlen teile, nii suurt usku ei ole ma leidnud Iisraelis ühelgi!“ (Matteuse 8:10) Ehk teisisõnu ütles Ta: „Siin on üks pagan; üks „väljastpoolt tulija“, kes kosutab mu hinge. Milline kosutav roog on selle mehe usk mu jaoks!“

 

Ma märkan Jeesuse sõnades üht väga otsekohest väidet: „Mitte teie ei söö esimesena, vaid mina.“ Ehk teisisõnu – me ei peaks kasutama oma usku iseenda huvide ja vajaduste tarbeks vaid pigem Jumala nälja rahuldamiseks. "Valmista mulle õhtusöök...kuni ma saan söönud ja joonud, ning pärast söö ja joo sina!"