JUHATAV PÜHA VAIM

Kui Piibel räägib meile sellest, et Püha Vaim „elab“ meie sees, siis see tähendab seda, et Jumala Vaim tuleb meisse ja vallutab meie ihud, muutes need oma templiks. Ja kuna Püha Vaim tunneb ja teab Isa häält, jagab Ta ka meiega Jumala mõtteid: „Aga kui tema, Tõe Vaim, tuleb, juhib ta teid kogu tõesse, sest tema ei räägi iseenesest, vaid ta räägib, mida kuuleb, ja ta kuulutab teile tulevasi asju.“ (Johannese 16:13) Püha Vaim on Jumala hääl meie sees ja meie jaoks!

Kui Püha Vaim elab sinu sees, siis Ta juhatab sind väga isiklikul viisil. Palun tea, et Ta ei kõnele ainuüksi pastoritele, prohvetitele ja õpetajatele, aga kõigile Jeesuse järgijaile! See tõde jookseb läbi kogu Uue Testamendi, kus Püha Vaim juhtis ja juhatas oma rahvast, neile pidevalt öeldes: „Tulge siia....minge sinna...külastage seda linna....võidke seda inimest...“ Algkoguduse kristlased olid juhitud Püha Vaimu poolt kõiges ja kõikjal!

Samas on oluline teada, et Püha Vaim ei räägi mitte üht ainustki sõna, mis oleks vastuolus Piibliga. Selle asemel Ta hoopis kasutab Piiblit, et kõneleda meile väga selgelt. Ta iialgi ei anna meile mõnd „uut ilmutust“, mis oleks lahus Jumala Sõnast. Ta avab meile juba ilmutatud Sõna, et juhatada, juhtida ja lohutada meid ning näidata meile asju, mis alles ootel.


Ma olen veendunud, et Jumal räägib vaid nendega, kes nõnda nagu Mooses „tulevad ja hoiavad Tema ligi“. See tähendab seda, et me peame võtma igapäevaselt kvaliteetaega oma Jumala jaoks, oodates Tema järgi, et Ta avaks täiega me südamed kuulma Tema häält. See pole aeg, kus lihtsalt tormata Tema ligiollu, usus, et Talle nii kangesti meeldib kohe öelda meile midagi. Ta ei hoia midagi tagasi me eest ja Ta iialgi ei peta meid ega jäta segadusse. Isegi keset kõige raskemaid aegu võime me nautida võrratuid rõõmustamise aegu, sest Ta ilmutab end meile nõnda kui ei eales varem.