JUMALA EDUKUSE MÕÕDUPUU

Edukus Jumala silmis tähendab olla täielikult täidetud igatsuse –ja sooviga teenida Teda. Taolised sulased ei püüdle selle poole, et edukalt hakkama saada või kogeda maist turvalisust. Ainuke, mida nemad igatsevad, on tunda oma Jumalat ja teenida Teda.

 

Mõtle nende 100 prohveti peale, keda Obadja peitis (1 Kuningate 18:4). Nad elasid suure nälja ajal täielikus eraldatuses – koobastes – vähemalt kolm kuni neli aastat ja neil ei olnud mingeid võimalusi „teha jumalariigitööd“ väljaspool. Nad olid täielikult inimeste silme alt ära ja unustatud enamuse rahva poolt. Nad ei saanud jagada isegi Eelija võitu Karmeli mäel. Pole kahtlustki, et maailm oleks pidanud neid läbikukkujateks, kes polnud saavutanud midagi.

 

Ometigi oli Jumal kinkinud neile pühendunud teenijaile väärtusliku kingi – aja. Neile jagus päevi, kuid ja isegi aastaid, et palvetada, õppida, kasvada ja teenida oma Issandat. Issand oli valmistamas neid selleks päevaks, mil Ta nad vabastas, et minna teenima Tema rahvast. Sest just need samad mehed oli karjaseiks kõigile neile, kes Eelija teenistuse ajal Jumala poole pöördusid.

 

Aastaid tagasi õnnistas Issand ka mind sellise aja anniga. Enne, kui minust üldse pastor sai, käisin ma metsas ja kuulutasin kõigile lindudele ja puudele. Mul ei olnud mingeid plaane, kavasid ega unistusi. Ainus mu igatsus oli õppida tundma Jumala südant. Nii et ma palusin igal päeval, otsides Issandat ja teenides Teda. Ja ma joonisin oma Piiblis kirjakohti kaanest kaaneni. Ma olin varjus, otsekui nähtamatu kõigi jaoks. Kuid Jumal teadis täpselt, kus ma elan!

 

Minu nõuanne sulle on: „Lõpeta oma teenistuse taga ajamine. Selle asemel veeda aega hoopis Jumalaga. Küll Tema teab, kust sind leida ja Ta ka läkitab sind, kui Ta näeb, et sa oled valmis. Unusta see, mida teised teevad. Püüdle selle poole, et olla edukas Jumala trooni ees. Sest kui sa teenid Issandat ja palvetad teiste eest, oled sa juba edukas Jumala silmis!