ÜLE KÕIGE, MIDA PALUME VÕI MÕTLEME

Jumala alaliseks igatsuseks on valada rohkem au välja oma rahva üle. Tema igatsuseks on „korda saata palju rohkem, kui oskame paluda või isegi mõelda...“ (Efeslastele 3:20). See on see põhjus, miks Ta tahab näha oma lapsi pidevalt näljastena Tema järele. Ta tahab täita neid oma imelise ligioluga – millegagi, mis ületab kõik muu siin elus kogetava.

 

Jeesus ütles: „Mina olen tulnud, et neil oleks elu, ja oleks seda ülirohkesti.“ (Johannese 10:10) Selleks aga, et seda ülirohket elu kogeda, peame me püüdlema üha enam ja enam selle poole, et olla meelepärased oma Issandale. Paulus kirjutab: „Viimaks nüüd veel, vennad, me palume ja keelitame teid Issandas Jeesuses, et nagu te olete meilt saanud teada, kuidas teil tuleb elada ja Jumalale meeldida - nõnda te ju elategi -, et te selles veelgi enam edeneksite.“ (1Tessalooniklastele 4:1) „Niisiis, mu armsad vennad, olge kindlad, kõigutamatud ning ikka innukad Issanda töös, teades, et teie vaevanägemine Issandas ei ole tühine.“ (1Korintlastele 15:58)

 

Kreekakeelne tähendus sõnale külluses olema tähendab „ületama, parim olema, super-külluslik – omama piisavalt ja rohkemgi veel, omades ületavalt ja rikkalikult parimat mõõtu.“ Paulus ütleb: „Jumala au sinu elus saab ületama kõik need väikesed hetked, mis sul on siiani olnud. Kuid su palved peavad ka olema midagi enamat kui vaid söögipalve kaudu toidule õnnistuse palumine.“

 

„...nõnda käige temas, olles juurdunud ja ülesehitatud temas ning kinnitatud usus, nõnda nagu teid on õpetatud, ja olge ülevoolavad tänus.“ (Koloslastele 2:6-7) Paulus juhendab meid, öeldes: „Selleks, et omada Jumala rikkalikus elus peituvat au ja ligiolu, tuleb Teda ka teenida üle Harju keskmise ehk siis armastuse ja pühendumisega, mis ületab laiskade ja uniste sulaste teenimise.“

 

„Millega ta meid on ülirikkalikuks teinud kõiges tarkuses ja arukuses...“ (Efeslastele 1:8) Jumal tahab täie õigusega jagada sulle au ja ilmutust, mis ületab kogu eelneva. „Tema on teatanud meile oma tahtmise saladuse oma hea nõu kohaselt, mille ta Kristuses oli kavandanud.“ (Efeslastele 1:9). Issand ütleb: „Ma avan sulle sügavama tähenduse oma Sõnast ja ma igatsen anda sulle ilmutusi selle saladustest.“