MEIE TEENISTUS

„Aga meid kõiki, kes me katmata palgega vaatleme Issanda kirkust peegeldumas...“ (2Korintlastele 3:18) Mida see tähendab vaadelda Issanda kirkust? Paulus räägib siin ühest pühendunud keskendunud ülistusest. Ajast, mis on pühendatud ainuüksi Jumalale, et Teda vaadelda. Ja apostel lisab kiirelt: „Sellepärast et meil on selline amet...“ (2Korintlastele 4:1) Paulus teeb selle väga selgeks, et Kristuse vaatlemine on igaühe meie teenistus, millele me kõik peame pühenduma.

 

Kreekakeelne tähendus „vaatlemisele“ antud kontekstis kannab endast üht väga tugevat väljendit. See viitab mitte ainuüksi korra vaatamisele, aga oma „pilgu kinnitamisele“ millelegi. See tähendab otsustada: „Ma ei liigu siit paigast ja enne, kui ma teen ükskõik, mida muud ja püüan saavutada kasvõi ühtainust asjagi, pean ma olema Jumala ligiolus.“

 

Paljud kristlased saavad valesti aru fraasist: „Vaatleme Issanda kirkust peegeldumas...“ (otsekui peeglist) (3:18). Nad mõtlevad sellele peegeldusele otsekui peegelpildile, kust Jeesuse nägu vastu peegeldub. Kuid see ei ole, mida Paulus siin silmas peab. Ta räägib pilgu nii intensiivsest kinnitamisest, otsekui pilguga läbi puurimisest, et näha veelgi selgemini. See on, kuidas me peaks „kinnitama oma pilgu“, olles otsustanud näha Jumala au Kristuse palges. Me peaksime end sulgema kõige pühamasse paika ja seda vaid üheainsa igatsusega: vaadata nii pingsalt ja nii pühendunult, et me saame muudetud.

 

Kreekakeelne tähendus sõnale muutuma on “metamorphose“, mis tähendab „muudetud, teiseks saanud, kuju muutnud“. Igaüks, kes külastab sagedasti kõige pühamat paika ja kinnitab oma pilgu tugevalt Kristusele, saab muudetud. Üks uus kuju hakkab maad võtma ja see inimene muutub üha enam ja enam Kristuse sarnaseks.

 

Võib-olla sa veedad sagedasti aega Issanda ligiolus. Samas aga sa ehk ei taju, et sa muutud veetes aega koos Temaga. Kuid luba mul öelda sulle – sa tunned ära, kui metamorfoos leiab aset. Ja kohe kindlasti on midagi toimumas, sest mitte keegi ei saa veeta rohkesti aega Issanda ligiolus ilma muutumata. Pane tähele Pauluse viimast mõtet: „Aga meid kõiki...muudetakse samasuguseks kujuks kirkusest kirkusesse. Seda teeb Issand, kes on Vaim.“ (2Korintlastele 3:18). Pane siinkohal tähele sellele eelnevat salmi: „Ent Issand on Vaim, ja seal, kus on Issanda Vaim, on vabadus.“ (2Korintlastele 3:17)

 

Mõistad sa, mida Paulus siin ütleb? Ta ütleb meile: „Kui sina paned tähele Kristuse palet, siis selles peitub ka vabadus saada muudetud“. Veetes aega Tema ligiolus, anname me Pühale Vaimule vabaduse valitseda meie eludes ja teha just täpselt seda, mida Tema tahab korda saata. See on otsekui üks alistumise akt, mis ütleb: „Issand, minu tahe kuulub sulle ja midaiganes see ka ei nõuaks – muuda mind Kristuse sarnaseks.“