OLED SA SELLE 7000 HULGAS?

Piibli põhjal teame, et number seitse võrdub Jumala igavikuliste eesmärkidega. Seetõttu ma usun, et see arv 7000, millest Jumal Eelijale 1 Kuningate 19:18 rääkis, viitas lihtsalt nendele inimestele, kes kuulusid Tema väljavalitute hulka. See tegelik hulk, mille Jumal enda jaoks kõrvale paneb, võib ulatuda 70-st kuni 7 miljonini. Tähtsam sellest arvust on aga see, et nad on täielikult pühendunud Talle.

 

Mis iseloomustab neid järelejäänuid? Siin on kolm olulist tunnust:

 

1.     Vankumatu pühendumine hoida kinni oma Issandast. Iga järelejäänud usklik on langetanud väga konkreetse ja ühese otsuse ujuda kurjusele vastuvoolu. Ühel hetkel elus pead sa lihtsalt otsustama ja kuulutama: „Mind ei huvita, mida teised ütlevad või teevad. Ma olen Issanda oma ja ma ei anna järgi selle ajastu kurjuse vaimule!“  

2.     Valmidus samastada end vaestega. Kui praeguse aja ühiskonna trend on käia läbi rikaste ja edukatega, siis sina peaks samastuma pigem kannatava poolega. Obadja oli jumalakartlik mees, kees teenis Iisebeli kojas. Ta oli otsustanud, et Ta alistub ainuüksi Jumalale ja mitte kellelegi teisele ja ta ka tõestas, et ta süda on õiges kohas, kui ta kandis hoolt 100 räbalais kannatava prohveti eest (1 Kuningate 18:4).

3.     Lootuse mitte kaotamine. Nende 7000 inimese lootus, kes Eelija ajal kannatasid, oli rajatud saabuvale päästepäevale. Nõndasamuti on ka tänase päeva koguduse lootus Jeesuse Kristuse naasmises. Vaid ühe trompetiheliga saab põrmustatud kogu kurjus ja meie Issand kõrvaldab kõik beebide tapmised, häbitud perverssused ja etnilised genotsiidid.    

 

Kas need kolm tunnust on omased ka sulle kui Kristuse järelejäänule? Kui on, siis Jumal võib uhkeldada su üle, öeldes: „See inimene siin on andnud kogu oma südame mulle. Kogu tema tähelepanu on minul ja ta on täielikult minu oma!“

 

Meie asi on evangeliseerida, teenida ja teha tööd veel seni, kuni kestab päev. Samas peame me elame lootuses, et Kuningas Jeesus on tagasi tulemas, tuues endaga kaasa uue maailma, kus Tema valitseb oma igavesel troonil.