JUMALA SÜDA ON SINUGA

Mida on sellel suurel tunnistajate pilvel (Heebrea 12:1) öelda sulle ja mulle? Mis on Piibli kohaselt nende sõnum kaasvõitlejatele Kristuse ihus? Lihtsalt see, et: ”...Issanda silmad on õiglaste poole ja tema kõrvad on lahti nende anumistele...." (1Peetruse 3:12)


Ma ei usu, et see suur rahvahulk taevalikke tunnistajaid julgustaks meid hoidma kinni keerulistest teoloogiatest või õpetustest. Ma usun, et nad annaksid meile edasi lihtsa tõe, mis peitub järgnevas:


  • Heebrea kirja autor kinnitab meile, et me peaksime vaatama Jeesuse, oma usu alustaja ja täidesaatja, peale. Me peaksime jätkuvalt kuulutama risti võidust, kannatama välja uskmatute süüdistused ning panema maha meid takerdava patu, joostes kannatlikkusega meile määratud võidujooksu (Heebrealastele 12:1-2)
  • Kuningas Taavet kinnitab meile, et me võime uskuda Jumala andestusse ja sellesse, et Ta ei võta meilt oma Püha Vaimu. Taavet ise oli mõrtsukas, abielurikkuja ja valetaja, kuid ta parandas meelt sellest kõigest ja Isa ei hüljanud teda, kuna Taavet oli mees Tema südame järgi.
  • Peetrus tunnistab meile, et ta tegi pattu suurima valguse suhtes, mida inimene eales kogeda võib. See jünger kõndis Jeesuse ligiolus; ta puudutas Issandat ja sai temalt isikliku kutse teenistusse. See mees oleks võinud elada süütunde ja hukkamõistu all, kuid Jumala süda oli temaga.
  • Paulus õpetas meid mitte pelgama raskusi. Jeesus kannatas iga päev kogu oma teenistuse vältel ja ka suri läbi kannatuste. Ja kui Kristus kutsus Paulust kuulutama evangeeliumi, andis ta juba ette teada, et palju raskusi ja katsumusi on ootel.

Läbi kõigi oma teenistuse aastate kannatas Paulus tõepoolest palju. Ometigi on raskused tunnistuseks sellest, et Jumala süda on sinuga. ”Et ükski ei lööks kõikuma nendes viletsustes. Te ju teate, et me oleme nendesse pandud.” (1Tessalooniklastele 3:3)


Samuti võime me näha Iiobi tunnistust, kes ütles: ”Mis on inimene, et sa pead teda suureks ja et sa paned teda tähele, vaatad ta järele igal hommikul ja katsud teda läbi igal hetkel?” (Iiob 7:17,18)


Kui Jumala süda on sinuga, tähendab see tihti ka katsumusi ja proovilepanekuid. Kuid üks on kindel – mida raskemaks ja pikemaajalisemaks muutuvad raskused, seda lähemale Jumal sulle hoiab, et tõestada sulle oma hoolt ja armastust. Sellest annavad tunnistust nii Pauluse kui ka Jeesuse elud. Vaenlane võib sind küll rünnata, kuid Jumalal on juba kaitse su jaoks valmis, mis võimaldab leida täieliku hingamise Jeesuses.