TUNNISTAJATE PILV

Heebrealastele 12:1 ütleb meile, et maailma ümbritseb tunnistajate pilv, kes on igavikus koos Kristusega. Mida on taevaste tunnistajate hulgal öelda tänapäeva maailmale? Me elame põlvkonna keskel, kes on sadu kordi kurjem kui Noa päevil. Mida on neil tunnistajail öelda inimkonnale, kelle patud ületavad tolleaegse Soodomagi?


Me elame õitsengu ajastul. Meie majandus on õnnistatud, kuid meie ühsikond on muutunud nii ebamoraalseks, vägivaldseks ja Jumala vastaseks, et isegi ilmalikud inimesed ahhetavad selle üle, kui sügavale me oleme langenud. Kristlased üle maailma on imestamas, miks Jumal küll viivitab oma kohtuotsusega selle nurjatu ühsikonna üle?


Meie, kes me armastame Kristust, ei suuda ehk mõista, mis nii suurel määral kurjusel lastakse jätkuda. Kuid tunnistajate pilv mõistab. Nemad ei sea kahtluse alla Jumala armu ja kannatlikkust, mida Jumal on üles näidanud.


Apostel Paulus on osa sellest tunnistajate pilvest, andes tunnistust Jumala piiramatust armastusest isegi ”patustest kõige patusema” vastu. Pauluse elu ja kirjad annavad meile teada, et ta neas Kristuse nime. Ta oli terrorist, kes jahtis Jumala rahvast ja tiris nad päevavalgele kas vangi satamiseks või hukkamiseks. Paulus ütleks meile, et Jumal on kannatlik tänapäeva põlvkonnaga seetõttu, et seal on nii palju neid, kes on sellised nagu tema kord oli – inimesed, kes teevad pattu teadmatusest.


Ka apostel Peetrus kuulub sinna tunnistajate pilve, mõistes samuti Jumala kannatlikkust. Peetruse elu ja kirjad meenutavad meile, et ta neas Jeesust vandudes, et ta pole iialgi tundnudki Teda. Jumal hoiab oma kohtumõistmist tagasi, sest nii palju on veel neid, kes neavad ja eitavad Teda nõnda nagu Peetrus. Kuid nõnda nagu Jumal ei andnud alla Peetruse suhtes, ei anna ta alla ka nende suhtes. Selliseid on veel palju, kelle pärast Kristus palvetab.


Mõeldes selle tunnistajate pilve peale, näen ma vaimusilmas endiste narkomaanide ja alkohoolikute nägusid, endisi prostituute ja homosid; endisi gängstereid ja kupeldajaid; mõrtsukaid ja naise-peksjaid; usust taganejaid ja pornograafia sõltlasi – suuri hulki neid, kelle suhtes ühiskond oleks juba ammu alla andnud. Nad kõik aga parandasid meelt ja surid Jeesuse käte vahel, andes nüüd tunnistust armastava Isa armust ja pikast meelest.


Ma usun, et kõik nad kinnitaksid ühel meelel, et Jeesus ei mõistnud nende üle kohut enne kui nad olid vastu võtnud Tema armu. Jumal armastab endiselt seda meeletut, ebamoraalset maailma. Andku Jumal meile armu ja abi armastada neid ”kadunuid” nõnda nagu Tema seda teeb. Ja olgu meie palve omada sedasama armastust ja pikka meelt, mida Tema on üles näitamas selle maailma suhtes just praegu.