LIGIPÄÄS JUMALA JUURDE

Otsides Jumalat palves, küsisin ma: “Mis on see kõige tähtsam aspekt, mis paneb sind muutma meid oma templiks?” ja see on, mida ma kogesin vastusena: julguse ja kindlusega Tema ette minek.


Rääkides Kristusest, ütleb Paulus: ”...kelle sees usu läbi temasse on meil julgus ja usaldav ligipääs Jumalale.” (Efeslastele 3:12)


Juudi templis valitses väga väike ligipääs Jumalale. Tegelikult oli see ligipääs lubatud ainult ülempreestritele ja sedagi vaid kord aastas. Ja kui see aeg siis kätte jõudis, sisenes preester Jumala ligiollu suure hirmu ja värinaga, sest ta teadis, et liginedes Jumala troonile mõne andeks palumata jäänud patu tõttu, võib ta surra.


Tänaseks päevaks on Jumal sellest väikesest, piiratud ruumist välja kasvanud ja tulnud otse meie juurde keset meie häbi ja rikutust. Ta ütleb: ”Ma olen tulnud, et elada sinu sees. Sa ei pea peitma kõike seda räpast ja meeleheidet minu eest. Ma olen vallinud su, sest ma igatsen su järgi ja olen otsustanud muuta sinu ihu oma koduks, oma asupaigaks.


”Ma saadan oma Püha Vaimu, kes pühitseb sind. Ta tolmutab ja pühib puhtaks iga toa, valmistamaks sinu kui minu pruudi südant, kuid see ei ole veel kõik. Ma panen sind istuma otse iseenda kõrvale ja ma õhutan sind tulema julgelt ja täie kindlusega minu trooni ette. Kas sa tead, et ma igatsen, et sa paluksid mu käest väge, armu, jõudu ja kõike, mida sa vajad. Ma olen toonud taeva alla teie hingedesse, mistõttu sul on ligipääs sellele kõigele. Sa oled rikas ja sa isegi ei märka seda. Sa oled kogu minu au pärija!”


Ainuke põhjus, miks sinu ihu on püha, peitub selles, et Püha Vaim elab seal. Ja su ihu hoitakse pühana tänu tema pidevale ligiolule ja väele. Sina ise ei saaks sellega hakkama. Püüe kaitsta ise kõiki sissepääse, muudaks su peagi ahervareks. Sa heidaksid meelt, kui kukuksid läbi kõige tolmu ja prahi eemalhoidmises, mis püüab sisse tungida. Sa väsiksid lihtsalt ära, joostes ühest toast teise, pühkides ja poleerides ja püüdes hoida asju korras.

Iga kristlane peaks tundma rõõmu faktist, et: Jumal on tema sees! Ta on alati koos sinuga, mistõttu: kes saab olla sinu vastu?