KUI PÜHA VAIM TULEB

Prohvet Jesaja kirjeldab meile, mis saab juhtuma siis, kui Püha Vaim langeb inimeste peale. Ta prohveteerib: “kuni meie peale valatakse Vaim ülalt. Siis saab kõrb viljapuuaiaks ja viljapuuaeda hakatakse pidama metsaks. (Jesaja 32:15)


Jesaja ütleb: “Püha Vaimu tulles muutub kord viljatu olnud kõrb külluslikuks põllumaaks. Surnud pinnas hakkab korraga ülevoolama saagist, mis pole mitte ühekordne lõikus. Viljapuuaed kasvab metsaks ja sa võid lõigata sellest aasta aasta järel, korjates pidevalt saaki.” Ja siis ta lisab: ” Siis elab õigus kõrbes ja õiglus võtab aset viljapuuaias.” (Jesaja 32:16) Prohveti sõnadele tuginedes on näha, et Püha Vaimu tulek toob endaga kaasa ka kohtumõistmise patu üle. See omakorda toob aga inimestes esile õiglustunde.


Jesaja ei räägi ühekordsest Vaimu väljavalamisest, mida osad inimesed peavad ”ärkamiseks”. Jesaja kirjeldab midagi, mis jääb püsima. Kristlike sotsioloogide poolt läbiviidud uurimused näitavad, et tänapäeva ärkamised kestavad keskmiselt viis aastat kuid jätavad lõppedes maha palju segadust ja erimeelsusi. Tean ise teatud kogudusi, kus nn.”ärkamine” aset leidis, kuid millest nüüd, ainult mõni aasta hiljem, pole jäänud jälgegi Pühast Vaimust. Need kogudused on surnud, kuivad ja tühjad. Kodadest, mis varem olid täidetud tuhande inimesega, on järgi jäänud vaid tühjad hauakambrid, kus käib koos vaid viiskümmend inimest.


Jesaja jätkab: ”Ja õigluse vili on rahu, õigluse tulemuseks püsiv rahulik elu ning julgeolek. Ja mu rahvas elab rahu eluasemel, kindlais elamuis ning häirimatuis hingamispaigus.” (Jesaja 32:17-18) Rahu tuleb seetõttu, et õiglus on tegemas oma tööd. Püha Vaim ajab täiega välja kõik pinged, rahutused ja hukkamõistu. Asemele tulevad rahu südames, rahu kodudes, rahu Jumala kojas. Ja kui Jumala rahvas kogeb Kristuse rahu, siis neid juba nii naljalt paigast ei kõiguta: ”...kui sajab rahet, mets langeb maha ja linn vajub madalusse. Õnnelikud olete teie, külvajad kõigi vete ääres, kes te võite härja ja eesli jalga lasta vabalt joosta.” (Jesaja 32:19-20)


Jesaja prohveteering Püha Vaimu tuleku kohta anti Iisraeli lastele edasi kuningas Ussija valitsuse ajal. Samas kehtib see ka tänapäeva Jumala laste kohta. Seda tuntakse kui kahekordset prohveteeringut. Fakt on see, et iga põlvkond vajab Püha Vaimu väljavalamist ja ma usun, et tänapäeva kogudus pole näinud veel midagi võrreldes sellega, mida Püha Vaim tahab korda saata.