ELADES JUMALA SOOSINGU ALL

Jumal lubab laitmatule usklikule imelist soosingut: „Mu poeg, ära unusta mu õpetust…Heldus ja tõde ärgu jätku sind maha! Seo need enesele ümber kaela, kirjuta need oma südamelauale, siis sa leiad armu ja heakskiitu Jumala ja inimeste silmis!“ (Õpetussõnad 3:1-4). Jumal annab mõista, et kui sa otsustad elada laitmatut elu Ta ees, võid sa elada ka Tema soosingu all ning olla Talle meelepärane. Kuid see ei ole veel kõik. Jumala soosing hõlmab endas ka väge! Paulus ütles: „Sest meie evangeelium ei ole teie juurde tulnud palja sõnana, vaid ka väes ja Pühas Vaimus ning täieliku veendumusega.” (1 Tessalooniklaste 1:5). Tema soosing toob kaasa Püha Vaimu väe kõige üle, mida ütled ja teed. Seetõttu ei lähe su sõnad lihtsalt tühja, vaid kannavad endas Püha Vaimu väge. Ja Paulus ütles, et need Püha Vaimuga täidetud sõnad kannavad ka head vilja: „Ja te võtsite eeskujuks meid ning Issandat, kui te rohkest viletsusest hoolimata sõna vastu võtsite Püha Vaimu rõõmuga.” (1 Tessalooniklaste 1:6).

Miks olid Pauluse sõnad nii mõjuvõimsad ja efektiivsed? Aga seetõttu, et ta ütles, et nad on saanud eeskujuks kõigile usklikele (1 Tessalooniklaste 1:6). Küsimus polnud mitte Pauluse jutlustamises ega palvetamistes, mis inimesi Issandale võitis, vaid tema eeskujulikus elus! Jumal oli leidnud Pauluses ühe puhta südame – millegi, mille üle Ta võis laotada oma soosingu ja Püha Vaimu väe!

Jumala jumalik soosing toob kaasa ka inimeste austuse. Taaveti kohta on kirjutatud, et: “Taavetil oli rohkem edu kui kõigil teistel Sauli sulastel; ja tema nimi oli väga austatud.” (1 Saamueli 18:30). Inimene, kes elades püha elu kaitseb Jeesuse nime teiste ees, leiab ka austuse teiste silmis ja see antakse talle Jumala poolt! Mõned kristlased võivad muidugi öelda, et: „Mul suva mu nimest. Vahet pole, mida inimesed minust arvavad. Tahan lihtsalt olla tundmatu; tahan olla eikeegi. Las Jumalale kuuluda kogu au.“ See võib kõlada küll ütlemata alandlikuna, kuid Piibel ütleb, et: „Aus nimi on kallim kui suur rikkus, hea kuulsus on parem kui hõbe ja kuld.” (Õpetussõnad 22:1). Jumal kingib oma õigetele ausa nime, et nad võiksid seeläbi austada Tema nime veelgi suuremal määral!