VÕITLUSLAINEL

Eesav sündis siia ilma esimesena – beebina, kellel oli palju juukseid (see on, mida ta nimi tähendab: „karvane“). Kuid tema kaksikvend Jaakob haaras tema kannast veel siis, kui nad alles ema ihus olid. Milline šokk võis see küll ämmaemandale olla, kui ta nägi Eesavit sündimas väike käsi ümber ta jala! „Emaihus haaras ta oma vennal kannast ja meheeas võitles ta Jumalaga. Ta võitles ingliga ja võitis, ta nuttis ja anus teda; Peetelis leidis ta tema ja seal rääkis ta meiega..” (Hoosea 12:4-5).

Selles väga lühikeses lõigus Jaakobi kohta võtab prohvet Hoosea kokku selle, kuidas saada kätte ja hoida alal kõik see, mis lähtub Jumalast. Hoosea sõnum ütles: „Siin oli üks mees, kes oli näljane Jumala järele ja janunes kõige järele, mis Jumalal oli varuks ta jaoks!“ Jaakob väljus emaihust võitluslainel, igatsedes Jumala õnnistuste järele! Selles lapses peitus üks jumalik instinkt. Ta oleks otsekui öelnud: „Vennas, kui sina ei taha seda Jumala täiust, siis mina ometigi tahan. Astu tee pealt eest! Ma ei kavatse jääda ilma Jumala õnnistustest!“

See esmasünniõigus ja õnnistus, mille järele Jaakob igatses läbi kogu elu, esindab ka kõiki neid õnnistusi, mis on varjul Jeesuses Kristuses! Jaakob ei igatsenud sugugi mitte oma isa kahekordse varanduse või maa järele. Ei. Jaakob igatses millegi enama järele. Ta tahtis saada osa Jumala õnnistusest, et olla osa Messia sugupuust! Ja ta tahtis saada osa ka preesterlikust õnnistusest, mis ei tähendanud ainuüksi oma klanni preestriks olemist, aga ka võimalust olla õnnistuseks teistele! Me näeme seda preesterlikku teenistust läbi 1Moosese 27-nda peatüki, kus Iisak pani oma käed Jaakobi peale ja õnnistas teda: „…et su (st.Iisaki) hing mind õnnistaks!" (1 Moosese 27:19). See tähendas suurt au omada Jumala kätt enese üle ja ka võimet õnnistada teisi!

Mu armsad, see on see, mida oodatakse ka viimse päeva usklikelt! Jumal tahab tõsta esile inimesi, kes ei muretse ainuüksi omaenese elatise teenimise pärast või selle pärast, et omada maja või sõita uhke autoga. Ta otsib neid, kes janunevad Jumala õnnistuste järele mitte selleks, et neid ise tarbida, aga selleks, et olla kasutatud Jumala poolt teiste heaks!