JAAKOB VÕITLES JUMALAGA

Suurimaid õppetunde, mida eales omandada võime, on see, et me ei sõdi kunagi inimestega. Mitte iialgi kolleegide, naabrite või päästmata lähedastega, vaid ainuüksi Jumalaga!

Kui su asjad saavad korda Jumala ees, laabub ka kõik muu iseenesest. Kui sa oled õige Tema ees - olles piserdatud Kristuse verega, ilma patuta ja püsides palves – ei saa ükski deemon selle vastu, mida Jumal tahab teha! Just seesugust püha jõudu tahab Ta sulle anda.

Hoosea ütles: „Aga Issandal on riid Iisraeliga (oma rahvaga)”. (Hoosea 12:3). Milles peitub vastuolu, mida Jumal kogeb oma koguduse suhtes? See on vaimne laiskus! Me kõik igatseme imede, õnnistuste ja vabanemise järele, kuid ilma hinda maksmata; ilma omapoolse panuseta! Kes tänapäeva Jumala lastest palvetaks öö läbi - madistades, võideldes, nuttes ja hüüdes Jumala poole nii nagu Jaakob seda tegi? Kes igatseb pühaduse, puhtuse ja Kristuse sarnasuse järele nii väga, et sulgeks end Jumalaga palvekambrisse seniks, kuni läbimurre on saavutatud? Kes sooviks olla Jumalale nii meeletult meelepärane, et loobuda kõigist himudest ja harjumustest, hüüdes Jumala poole ja võideldes ja maadeldes Jumalaga seni, kuni Ta murrab kõik ahelad? Hoosea ütles Iisraelile: „Kõik, mida sa tahad, on hea käekäik ja turvalisus! Kuid sa pole valmis võtma seisukohta. Sa ei taha elada meelepäraselt Jehoovale, aga iseendale!“

Jaakob oli võitleja alates päevast, mil ta siia ilma sündis. Ta jäi ellu tänu oma jõule ja nõnda peaks olema sinu ja minugagi! Jumal on kinkinud meile oma jõu, kuid me ei kasuta seda!

“Ning saaksite vägevaks kogu väega tema kirkuse tugevust mööda kõigeks püsivuseks ja pikaks meeleks, rõõmuga.” (Koloslastele 1:11).

“Et ta teile oma kirkuse rikkust mööda annaks väge saada tema Vaimu läbi tugevaks seesmise inimese poolest.” (Efeslastele 3:16).

Jeesuse Kristuse kogudus ei saa kunagi nägema täiel määral seda, mis Jumalal oma ihu jaoks valmis on pandud, kui Ta ei näe neid end siiralt otsivat! Õige inimese mõjuvõimas eestpalve saadab palju korda.” (Jakoobuse 5:16).

Jumal tahab, et sa haaraksid Temast kinni, kuna Ta armastab sind nii väga! Ta ütleb: „Siin see on. Kui soovid seda, siis tule ja võta!“ Ta tahab teha sinust tugeva sõduri, kes sobiks Tema armeesse!