KAS JUMAL ON VALMIS AITAMA?

Usud sa, et Jumal on valmis kiirelt tulema ja lahendama su mure?

See on küsimus, milles paljud kristlased põruvad. Nad küll teavad, et Jumalal on kõik, mida nad vajavad; nad isegi tunnistavad, et Jumal hoolib, kuid nad pole veendunud selles, et Ta on ka valmis kiirelt tulema ja aitama neid. Kui Jumal koheselt ei vasta, hakkavad inimesed kujutama ette takistusi ja seesmisi blokeeringuid iseendis. Nad mõtlevad välja kõikvõimalikke põhjuseid, miks Issand pole valmis neid aitama.

Karmeli mäel süüdistas Eelija paganate jumalat Baali oma laste ignoreerimises: „Siis hüüdsid nad Baali nime hommikust lõunani, öeldes: "Baal, vasta meile!" Aga ei häält ega vastust.“ (1Kuningate 18:26). „Aga lõunaajal Eelija pilkas neid ning ütles: "Hüüdke valjema häälega, sest ta on ju jumal! Vahest on ta mõtteis, on läinud kõrvale või viibib teekonnal? Vahest ta magab? Aga küllap ta ärkab!" Siis nad hüüdsid valjema häälega ja täkkisid end mõõkadega ja piikidega oma viisi järgi, kuni neil veri hakkas voolama…aga ei häält, ei vastust ega tähelepanu.“ (1Kuningate 18:27-29).

Pange veelkord tähele neid sõnu: „Aga ei häält…ega vastust…ega tähelepanu.“

Just samamoodi süüdistame meie oma Jumalat oma laste eiramises! Me palume ja hüüame kogu hingest Ta poole, kuid siis läheme oma teed uskumata, et Ta üldse meid kuulis! Me eemaldume Jumala ligiolust – eemaldume ka kogudusest ja oma salajasest palvekambrist – kaheldes, kas Ta üldse on meile kunagi tähelepanu pööranud!

Kuid Jumal on alati valmis kuulama ja vastama meie appihüüdudele. Mulle meeldib, mida kuningas Taavet Tema kohta ütles: „Sest sina, Issand, oled hea ja andeksandja, ja rikas heldusest kõigile, kes sind appi hüüavad…Oma ahastuse päeval hüüan ma sind appi, sest sa vastad mulle.“ (Psalmid 86:5,7). Ehk teisisõnu ütles Taavet: „Mu Jumal tahab ja on valmis vastama mulle sel samal hetkel, kui ma hüüan Ta poole. Ma ei jää paigale ega heieta pidevalt oma mure üle. Ma ei kurvasta ega püüa mõista, miks nii on? Ma lihtsalt lähen oma Issanda ette ja hüüan: „Aita!“

See on kõik, mida Jumal ootab – südame murtusest lähtuvat hüüdu, mis kantud lapsemeelsest usust!