JAAKOBI KRIISIHETKED – JÄLLE!

Jaakob seisis silmitsi kohutava kriisiga – jälle! – ja ta ei teadnud, kuidas sellest välja tulla. Piiblis on öeldud, et Jumal ütles Jaakobile: "Võta kätte, mine üles Peetelisse, ela seal…Ja Jaakob ütles:…“Ja me võtame kätte ning läheme üles Peetelisse ja teeme sinna altari Jumalale, kes mind kuulis mu ahastuse ajal ja oli minuga teel, mida käisin." (1Moosese 35:1-3).

Peetel on paik, kuhu minna oma ahastuse hetkedel! Õppetund nii tolle aja Iisraelile kui ka meile tänapäeval on järgmine: millal iganes Jaakob oli hädas või ohus – kui kõik tundus halvaendeline ja lootusetu – siis ta teadis, kuhu minna ja mida teha! Jumal ütles Jaakobile: „Sa tead, kus ma sinuga kõnelen ja kus sa mu häält kuuled. Mine tagasi Peetelisse! Mine tagasi altari juurde, kus ma sinuga kohtusin. Heida silmili maha mu ette ja puhasta oma koda kõigist ebajumalatest!“

Jaakob käskis oma poegadel tuua lagedale kõik oma ebajumalad, mille ta tamme alla maha mattis. Seejärel viis ta aga oma pere Peetelisse, kuhu rajas altari Jumalale. Ja taaskord ütles Jumal Jaakobile: „Ma olen koos sinuga!“ (vt.1 Moosese 35:9-13). Piibel ütleb: „…aga hirm Jumala ees lasus ümberkaudseil linnadel ja need ei ajanud taga Jaakobi poegi.” (1Moosese 35:5).
Ümbruskaudsed linnad kartsid Jaakobit, seda väikest Juudi klanni, kuna Jumal oli selle seadnud nii.

Issand on endiselt Peeteli Jumal Ja Ta ütleb meile: „Minge Peetelisse ja ma kohtun seal teiega! Igakord, kui kogete häda või hirmu, jookske altarile! Hüüdke mu poole ja võtke aega, et olla koos minuga!“ Ta ootab, et me kohtuks Temaga oma salajastes palvekambrites!

Jaakob teadis, kuhu minna, et saada selget sõnumit Jumala enda käest! Ta läks Peetelisse, otse altarile! Ta sulges end koos Jumalaga salajasse paika! Ja ma usun, et nõnda samuti räägib Jumal meiegagi. Ma usun, et Ta annab meile sõnad, kuid see kõik juhtub vaid me põlvedel! See on see, kus Jumal meiega kohtub!

Jumal kutsub teid täna tõstma oma silmad oma probleemidelt. Ärge hinnake ühtki asja hetkeolukordade põhjal. Ärge püüdke ka ise asju lahti harutada. Ärge laske hirmul end maha suruda, sest Jumal tuleb ja kohtub teiega palves!