PUHTA JA LAITMATU ELU VÄGI

Kui sina häälestad oma südame elama laitmatut elu Jumala ees – elama nii, et oled meelepärane Jumalale – koged sa peagi hirmu ja põlastust nende poolt, kes on kaotanud Jumala soosingu ja õnnistused. Leiged ja kompromissi-aldid kristlased on täiega häiritud su elust ja hakkavad sinust eemale hoidma! Näeme selle kohta väga elavat näidet 1 Saamueli raamatust: „Saul kartis Taavetit, sest Issand oli temaga, olles aga Saulist lahkunud…Taavetil oli edu kõigil oma teedel ja Issand oli temaga. Kui Saul nägi, et tal oli suur edu, siis ta tundis tema ees hirmu.” (1 Saamueli 18:12-15).

Taaveti laitmatu elu tekitas hirmu Sauli südames! Millal iganes ta Taaveti lähedusse sattus, meenus talle aeg, mil ta ise oli kogenud Jumala soosingut ja austust inimeste poolt. Kuid sõnakuulmatus, kadedus, uhkus ja omaenda tahe läksid Saulile maksma iga väiksemagi kui grammi Jumala väest. Nõnda samuti nagu inimeste austusegi.

Saul seisis silmitsi noorema mehega – mehega, kellel oli palju vähem kogemusi ja kes polnud ka teab, mis sõnaosav – kuid kellest ometigi kiirgas väge ja pühaduse ehedust. Taavet oli puhas oma südamelt ning täis Püha Vaimu ja see tekitas Saulis hirmu! Pidage siinkohal meeles, et tegu polnud mingi ebajumalaid kummardava paganaga, kes Taavetit kartis. Ei! Saul oli mees, kes oli ise kogenud Püha Vaimu väge! Kord oli tema olnud see Jumala võitu; võimas mees, kes valitud Jumala enese poolt! Taavet aga elas lihtsalt puhast elu ja Jumal valas oma soosingu ta üle! „Aga kogu Iisrael ja Juuda armastas Taavetit, kui ta läks välja ja tuli tagasi nende eesotsas.” (1 Samuel 18:16).

Saul ei tahtnud olla Taaveti lähedal. Piiblis on öeldud, et: „Siis Saul eemaldas Taaveti oma ligidusest…”(1 Samuel 18:13). Kahjuks esindab aga Saul ka tänapäeva kompromissidele läinud kogudust; kristlasi, kes on läinud kompromissile ja kaotanud oma võidmise Jumalas. See on tüüp usklikke, kes olid kord täis Püha Vaimu, ristitud ja põlemas Jumalale kõige täiega, kuid kes tänu oma sõnakuulmatusele ja himudele on kaotanud kõik, mida nad kord Jumalast teadsid ja kogesid.

Kompromissidele läinud kristlase jaoks pole midagi hirmuäratavamat kui püha ja laitmatu elu. Ja mida enam su elu joondub Jumala tahte –ja Tema pühadusega, seda enam vastumeelsemaks muutud sa tagasilangenud usklike jaoks.