VÄRSKE VÕITUD VÄGI

Jumal laseb katsumustel tulla su ellu, kuna Ta tahab sind muuta „Saatana-kindlaks“! See ei tähenda seda, et sa enam kunagi rünnakute alla ei sattuks, vaid seda, et sind on õpetatud jääma püsima! See on kõik osa Tema ettevalmistustööst sinu suuremaks teenistuseks, võidmiseks ja Tema kuningriigi laiendamiseks.

Veelgi enam, Jumal tahab sind muuta tugevamaks Saatana ahvatluste suhtes. Ta tahab tuua esile usklike kogu, kes on seisnud silmitsi Saatanaga, on saanud tugevaks tema suhtes ja teab kõiki tema salalikke käike ega karda neid! Jumal ütleb: „Niipea, kui sa mõistad, miks sa sellest kõigest läbi lähed, saad sa võtta ka tagasi kõik selle, mille siini oled rünnaku tõttu kaotanud. Sa saavutad jälle kontrolli, kuid seda Püha Vaimu väe läbi!“

Peale seda, kui Eelija katsumus läbi sai (vt.1 Kuningate 19), ei tormanud ta enam kunagi. Ta oli saanud kätte oma õige suuna ja koges kindlust oma vaimus. Seda seetõttu, et Jumal oli saatmas teda paljude rahvaste juurde tõstmaks esile kuningaid, juhte ja prohveteid! Jumal ütles Eelijale: "Mine tagasi oma tuldud teed…ja võia Hasael Süüria kuningaks! Jehu, Nimsi poeg, aga võia Iisraeli kuningaks ja Eliisa, Saafati poeg Aabel-Meholast, võia enda asemel prohvetiks! (1 Kuningate 19:15-16). Elijale sai osaks värske võitud vägi ja tal oli taaskord kontroll kõige üle! Nii et „ta läks sealt ära“ (s.19). Eelija tuli koopast välja, et täita Jumala tahet! Ta ei pidanud selle teada saamiseks valama tonnide kaupa pisaraid. Ei! Ta lihtsalt oli kuulnud Jumala Sõna!

Mu armsad, ainukene asi, millega Saatan saab teid tagasi hoida, on hirm ja seetõttu peate te selle usus maha raputama! Te peate ütlema: „Ma ei lähe põhja. Jumal annab mulle taevast värske võidmise ja saab kasutama mind!“

Usud sa, et Jumal ei ole veel sinuga lõpetanud? Et Ta õpetab ja treenib sind paremate asjade tarvis? Ta tahab kõnelda sinuga sinu rusutuse koopas. Ta tahab öelda sulle, mida teha ja kuhu minna ja Ta tahab tuua sind välja sealt! Mistõttu: aja jalad alla ja raputa eneselt kõik hirmu ja masenduse ahelad! Välju oma koopast ja sa näed, et niipea, kui sa tõused ja lähed, tuleb võidmine koos sinuga!