TEMA AVAB TAEVALUUGID

Uus Testament on täis tõotusi, mis kinnitavad, et Jumalale meeldib vastata üle oma laste palvete!

Üks tuntumaid tõotusi peitub Efeslastele kirjas 3:20. Me kõik teame seda salmi väga hästi, kuid vaid vähesed meist elavad nii nagu me seda ka usuks. „Aga Jumalale, kes meis tegutseva väega võib korda saata palju rohkem, kui oskame paluda või isegi mõelda.“

Jumal on võimeline vastama meie palvetele, kuid Ta tahab seda teha viisil, mis ületab kõik meie ootused! Ta tahab vastata meile mitte tuginedes meie alandlikele pöördumistele, vaid oma rikkustele ja väele. Piibel viitab Jumala kalduvusele vastata rikkalikult.

„Andke, ja teile antakse - hea, tihedaks vajutatud, raputatud, kuhjaga mõõt antakse teie rüppe.“ (Luuka 6:38).

“Kuid nõnda nagu on kirjutatud: "Mida silm ei ole näinud ega kõrv kuulnud ja mis inimsüdamesse ei ole tõusnud - selle on Jumal valmistanud neile, kes teda armastavad." Aga meile on Jumal selle ilmutanud Vaimu kaudu, kuna Vaim uurib läbi kõik, ka Jumala sügavused.” (1 Korintlastele 2:9-10)

“Sel viisil on meile kingitud kõige kallimad ja suuremad tõotused, et te nende kaudu võiksite põgeneda kaduvusest, mis valitseb maailmas himude tõttu, ja saada jumaliku loomuse osaliseks.”
(2 Peetruse 1:4).

“…loodaks…vaid Jumalale, kes valmistab meile kõike rikkalikult maitsmiseks;” (1 Timoteosele 6:17).

Jumal piltlikult öeldes anub meid paluma suuri asju!

Meile meeldib nimetada Issandat „oma kuningaks“, kuid kas me ka palume piisavalt suuri palveid, mis väärilised meie Kuninga suurusele? Kuningas on kohustatud kandma hoolt oma alluvate eest ja tema rahvas austab teda seeläbi, kui palub suuri asju ja usub, et kuningal on olemas kõik, mida nad vajavad ja ta varustab neid rikkalikult. Mu armsad, te ei saa kutsuda Jumalat „kuningaks“ ja samal ajal süüdistada Teda selles, et osad Ta lapsed on endiselt puuduses!

Olete te häbistanud Jumalat oma piiratud palvetega? „Proovige mind ometi sellega, ütleb vägede Issand. Tõesti, ma avan teile taevaluugid ja kallan teile õnnistust küllastuseni.” (Malaki 3:10).