MIKS JUMAL VASTAS TAAVETI PALVELE?

Taavet ütleb meile, miks Jumal ta palvele vastas: „Ta tõi mu välja lagedale, ta päästis minu, sest tal oli minust hea meel.“ (Psalmid 18:19)

See hea meel siinses kontekstis tähendab „tunda naudingut või rõõmu“. Taavet ütles: „Ma valmistan Jumalale rõõmu. Ta päästis mu lihtsalt seetõttu, et Ta tunneb minust rõõmu!“ Ja mu armsad, Jumal tunneb rõõmu ka sinu ja minu üle!

Meie, kes me usume Jumalasse, oleme Tema püha Siion, Tema pühad järelejäänud. See järelejäänud tähendab lihtsamini öeldes „need, kes puhtast südamest hüüavad oma Issanda poole!“ Need on need, kes on kutsutud välja laisast kristlaskonnast ja on täielikult pühendunud Jeesusele. Jumal ütleb Siioni valitutele: „Siis oled sa toredaks krooniks Issanda käes ja kuninglikuks peaehteks oma Jumala pihus. Sinust ei kõnelda enam kui "Hüljatust" ega kõnelda su maast enam kui "Laastatust", vaid sind hüütakse "Minu armsam" ja su maad "Abikaasa", sest Issand armastab sind ja su maa saab mehele.“ (Jesaja 62:3-4).

Miks tuleb Jumal mulle appi, olles nii valmis mind päästma? Aga seetõttu, et Ta tunneb head meelt mu üle! Ma valmistan Talle rõõmu ja Ta naudib minu sõprust!

Üks armas noormees ütles mulle kord: „Ma pole iialgi tundnud täit kindlust sellest, et olen Jumalale vastuvõetav. Harva tunnen end olevat piisavalt hea Ta jaoks ja pigem on mul tunne, et ma ei vasta nõuetele. Seetõttu püüan läbi teiste aitamise leida rahu Temaga.“

Kui paljud kristlased tunnevad nii! Olen aastate jooksul tundnud paljusid vanemaid kristlasi, kes pole kunagi omanud kindlust Jumalas. Nad tundsid end väärtusetute, räpaste ja mittearmastatutena. Nad ei uskunud kunagi, et valmistavad rõõmu Jumalale, mistõttu nad püüdsid saavutada oma elus midagigi sellist, mis oleks Jumalale meelepärane. Kui nad põrusid läbi ühes vallas, püüdsid nad saavutada kolme muud asja teises vallas, et valmistada heameelt Jumalale.

Mu armsad, see ei tohiks olla nii! Jeesuse juurde tulles ei saa sa millegagi tasuda selle eest. Ei! Jeesus ise tahab korvata kõik, sest selline Ta juba kord on! Ta ütleb: „Ja ma tasun teile nende aastate eest, kui saagi sõid rohutirtsud, vastsed, mardikad ja röövikud - see mu suur sõjavägi, kelle ma läkitasin teie kallale.“ (Joel 2:25).

Seetõttu, ükskõik, milles sa ka läbikukkunud või puudulik poleks – Jumal tahab selle sulle heastada kõik!