ILMUTUSE KEEL

„Mõni paiskab sõnu otsekui mõõgapisteid, aga tarkade keel on terviseks.“ (Õpetussõnad 12:18)

Suuri ja ülespuhutud sõnu
räägivad revolutsionäärid.
Otsekui mõõgapisted
sähvavad nad oma keelega.
Päeva korralisest käigust
kaevab õel üles kurja
ja tema huultelt lahvab põletav tuli,
kustumatu põrgu leek.
Õelad langevad püünisesse,
mis seatud nende endi huulte üleastumisest.
See, kes valvab oma suud,
hoiab alal oma elu;
kes aga laseb oma huultel käia,
sattub hävingusse.
Sest õiglane inimene vihkab petlikke huuli
ja sõnu, mis ei too tervist.
Kurjade lamp kustutatakse
ja nende suu seotakse kinni,
sest kõik negatiivne jutt hävib,
aga tarkade keel toob tervise.