JUMAL VASTAB ÜLE PALVETE!

Üks kogudustes enim levinumaid väljendeid on: „Jumal vastab palvetele!“ Kuid see on vaid osaliselt õige, sest tegelikult vastab Jumal üle palvete!

Hoosea kuulutas Iisraelile: „Sa oled tagasilangenud, aga siiski Jumala rahvas“ (Hoosea 14:2). „Võtke enestega kaasa sõnad ja pöörduge Issanda poole, öelge temale: "Anna andeks kõik süü, võta meid armulikult vastu…!“ (Hoosea 14:3).

Iisraeli palve oli lihtne. Kõik, mida nad Jumalalt palusid, oli see, et Jumal kustutaks nende patud ja võtaks neid armulikult vastu. „Issand, halasta! Puhasta meid ja too meid tagasi oma armu sisse.“ Kuid Jumal ainuüksi ei puhastanud neid ega võtnud neid armulikult tagasi, vaid Ta ka õnnistas neid rohkem kui keegi oleks eales suutnud ette kujutada!

“Mina parandan nende taganemise, ma armastan neid oma heast tahtest, mu viha pöördub nendelt ära. Ma olen Iisraelile nagu kaste: tema õitseb nagu lilleke ja juurdub otsekui Liibanon. Tema võsud levivad, tal on otse õlipuu kaunidus ja Liibanoni lõhn. Nad pöörduvad tagasi, elavad minu varju all, kasvatavad vilja ja õitsevad nagu viinapuu. Ta on kuulus nagu Liibanoni vein.” (Hoosea 14:5-8).

See taeva „kaste“ (s.6) tähendab Jumala ligiolu. Kuni selle ajani oli valitsenud meeletu põud ja kõik oli kärbumas, kuna Jumal oli taandanud oma soosingu oma laste elude üle. Kuid nüüd, tänu tõelisele meeleparandusele ja südameist lähtuvatele palvetele, ütles Jumal, et Ta laseb elul taas tõusta ja voolata igast küljest. Iisrael ei kogenud ainuüksi andestust, aga ka täit õide puhkemist! Nad juurdusid sügavale, laienesid ja edenesid jõudsasti! Kõik, mida nad palusid, oli halastus, andestus ja vastuvõtt. Selle asemel aga avas Jumal oma taevaluugid ja valas välja oma õnnistused, millede sarnast nad poleks osanud uneski näha! Jumal vastas üle nende palvete!

Seda sama on Jumal teinud ka sinu heaks! Kui sa meelt parandasid, ei palunud sa midagi enamat kui vaid puhast südant, andestust ja rahu. Samas aga vaata, kuidas Ta on teinud palju enam: Ta kinkis sulle üha enam januneva südame Jeesuse järele! Ta kinkis sulle silmad, et näha ja kõrvad, et kuulda. Ta on kaitsnud sind mässava, vihase Saatana käest ja täitnud su hinge rõõmu, lootuse ja hõiskamisega!

Sina palusid vaid päästet ja puhastust, kuid Jumal on õnnistanud sind õnnistusega õnnistuse järel. Ta on vastanud üle su palvete!