HEA SÕNA

Jumalal on hea plaan iga oma lapse jaoks, kes Teda armastab ja mitte ükski saatanlik rünnak ei saa takistada nende plaanide täitumist Tema laste eludes. Jumal teab kõiki neid kurbusi, võitlusi ja valu, millega täna ehk silmitsi seisame, aga Ta teab ka kõiki neid aulisi asju, mille Ta on meie jaoks valmis pannud. Ta teab seda ilmutust, mille me saame; seda „kasulik olemise“ tunnet, mida nautima hakkame; vilja, mida saame nägema ja rõõmu ning rahu, mis meile osaks saab. Tal on „hea sõna“ varuks igaühe jaoks, kes Teda armastab!

„Aga meile on Jumal selle ilmutanud Vaimu kaudu.“ (1Korintlastele 2:10). Jumal igatseb ilmutada meile oma „head sõna“ selle kohta, mida Ta on meile valmistanud ja Tema Vaim on see, kes selle sõna meile edasi annab. Püha Vaim on see, kes annab meie närbunud vaimule Jumala ilmutuse läbi tiivad, nii et võime lennata kui kotkad välja Saatana püünistest.

Pane tähele neid imelisi sõnu Jesaja sulest: „Kas sa ei tea? Kas sa ei ole kuulnud? Igavene Jumal, Issand, on maailma äärte Looja; tema ei väsi ega tüdi, tema mõistus on uurimatu. Tema annab rammetule rammu ja jõuetule jõudu. Poisidki väsivad ja tüdivad, noored mehed komistavad ja kukuvad, aga kes ootavad Issandat, saavad uut rammu, need tõusevad tiibadega üles nagu kotkad: nad jooksevad ega tüdi, nad käivad ega väsi.“ (Jesaja 40:28-31).

Püha Vaimu töö on julgustada meid ja meie asi on lihtsalt usaldada Teda, et Ta viib täide kõik selle, milleks Isa Teda läkitanud on. Seetõttu mine kohe praegu oma salajasse palvekambrisse, isegi kui oled omadega täitsa nullis ja vaigista end Jumala ees. Isegi, kui sul pole jõudu rääkida, võid vaimus Temani jõuda, paludes järgnevat palvet: „Issand, ma tean, et Su Vaim elab minus ja ma tean, et oled saatnud Ta trööstima mind, andma mulle jõudu ja ilmutama mulle Kristuse meelt. Seetõttu pöördun Su poole lihtsas, lapsemeelses palves. Kinnita ja tröösti mu südant, sest mul pole vähimatki jõudu enam. Tõsta mind üles ja juhi mind.“

Sa ei nõrke! Sa tuled oma katsumustest võidukana välja, kuna su usk on läbikatsutud ja proovitud kui kuld. Ja sa saad nägema igat Jumala tõotust täitumas, mille Ta sulle on andnud!