ME VOIMME KUULLA HÄNEN ÄÄNENSÄ TÄNÄÄN by Gary Wilkerson

Miljoonat ovat tulleet uskoon, koska yksi mies odotti, kunnes kuuli Herran äänen. Saul ”kaatui maahan ja kuuli äänen"(Ap.t.9:4). Kun hänen nimensä muuttui Paavaliksi, hän edelleen kuuli tämän äänen. Herra puhui hänelle niin kuin mies miehelle.

Pietari antoi Vapahtajan äänen tulla luokseen. ”Pietari nousi noin kuudennen hetken vaiheilla katolle rukoilemaan … Ja tuli ääni, joka sanoi hänelle: ’Nouse, Pietari, teurasta ja syö’ ” (Ap.t.10: 9 ja 13).

Jumalan valtakuntaan avautui ovi, koska yksi mies totteli ääntä. Elämme samoja Uuden Testamentin aikoja kuin Paavali ja Pietari. Meidänkin pitää antaa hänen äänensä tulla luoksemme. Mitä Jumala voisikaan tehdä uskovilla, jotka oppivat kuuntelemaan taivaasta!

Me juoksemme sielunhoitajille ja uskoville psykologeille sen sijaan, että odottaisimme Herran äänen tulevan luoksemme. Juoksemme yhdestä istunnosta toiseen, luemme kirjoja, kuuntelemme äänitteitä odottaen saavamme kuulla Jumalalta. Haluamme elämäämme selvän johdatuksen sanan ja kysymme papeilta, mikä on oikein ja väärin. Haluamme johtajan, jota seurata, diagrammin tulevaisuudestamme. Vain harvat tietävät, miten mennä Herran luo kuulemaan hänen ääntänsä. Monet tietävät, miten saada Jumalan huomio itselleen, oikeasti koskettaa häntä, mutta he eivät tiedä mitään siitä, miten Jumala koskettaa heitä.

”Jolla on korvat, se kuulkoon”(Matt.11:15).

Jumala tahtoo järisyttää maan vielä kerran. ”Katsokaa, ettette torju luotanne häntä, joka puhuu. Sillä jos nuo, jotka torjuivat luotaan hänet, joka ilmoitti Jumalan tahdon maan päällä, eivät voineet päästä pakoon, niin paljoa vähemmän me, jos käännymme pois hänestä, joka ilmoittaa sen taivaista. Silloin hänen äänensä järkytti maata, mutta nyt hän on luvannut sanoen: ’Vielä kerran minä liikutan maan, jopa taivaankin’ "(Heb.12:25- 26).

Viimeiselle, Laodikean seurakunnalle, Herra huutaa: ”Katso, minä seison ovella ja kolkutan; jos joku kuulee minun ääneni ja avaa oven, niin minä käyn hänen tykönsä sisälle ja aterioitsen hänen kanssaan, ja hän minun kanssani”(Ilm.3:20).