TEMA LIGIOLU ILMSIKS SAAMINE

Mooses otsis pidevalt Jumala ligiolu ilminguid: „Et ma tunneksin sind . . ." (2Moosese 33:13) ja Jumal vastas talle: „Minu pale läheb kaasa ja ma annan sulle rahu.” (s.14).

Moosese palve sobiks üsnagi hästi enamus kristlastele. Me kõik tahame kogeda Jumala ligiolu – et see juhiks, juhataks, väestaks ja õnnistaks meid. Tõesti, mida enamat võikski üks usklik tahta? Samas, ainuüksi Jumala ligiolu kogemine polnud Moosese jaoks piisav. Ta teadis, et on veel midagi enamat ja ta hüüdis: „Näita siis mulle oma auhiilgust!“ (s.18)

Jumal ilmutas Moosesele oma au. Kuid see ei ilmunud mingi aulise pilve või maavärina näol. Ei. Jumal ilmutas oma au läbi oma lihtsa olemuse: „Ja Issand möödus tema eest ning hüüdis: „Issand, Issand on halastaja ja armuline Jumal, pika meelega ja rikas heldusest ning tõest, kes säilitab heldust tuhandeile, annab andeks ülekohtu ja üleastumised ning patu…“ (2Moosese 3:6-7). Jumala au oli ilmutus Tema armust, headusest, armastusest ja kaastundest!

Olen kuulnud mitmeid kristlasi ütlemas: „Ossaa, kus Jumala au alles langes me koguduses eile! Milline võrratu ülistus seal oli ja rahvas oli Jumala Vaimust täiesti lummatud.“ Kuid see ei tõesta veel Jumala au ilmnemist. Seal on tegu pigem inimlike emotsioonide kui Jumala auga. See ei hõlma endas veel ilmutust sellest, kes Ta on! Osad võivad nüüd vaielda, et kuidas jääb siis selle jüngrite kogemusega seal Muutmise mäel? Kas see siis polnud Jumala au ilming? Kõik, mis see oli, oli võimas välgusähvatus ja Moosese ning Eelija imeline ilmumine. Kuid Jumala au ei olnud Mooses või Eelija või see erakordne sähvatus. Pigem oli Tema au Jeesuses: „Ja ta muudeti nende ees; ta pale säras otsekui päike, ta rõivad said valgeks otsekui valgus…Ja ennäe, hääl ütles pilvest: „See on minu armas Poeg, kellest mul on hea meel, teda kuulake!” (Matteuse 17:2,5).

Jumal ütles: „Siin on minu isikuks saanud au – Kristuses!“ Nii ongi – Jeesus on kõige selle kehastus, mille Jumal ütles end Moosesele olevat: armuline, pikameelne, rikas headusest ja tõest, olles armuline tuhandetele, andes andeks kõik üleastumised ja patud. Ja nüüd ütles Jumal: „Siin on elav pilt minu aust, mis on saanud ilmsiks minu Poja läbi!“