VÕIME KUULDA TA HÄÄLT KA TÄNA

Miljonid inimesed on pöördunud Jumala poole, kuna üks mees otsustas oodata, et kuulda Jumala häält. Saulus „kukkus maa peale maha ja kuulis üht häält“ (Apostlite teod 9:4). Ja kui temast Paulus sai, kuulis ta jätkuvalt seda häält. Jumal rääkis temaga kui mees mehega.

Ka Peetrus võttis Päästja häält kuulda. „Aga järgmisel päeval…läks Peetrus keskpäeva ajal katusele palvetama…ja talle kostis hääl…“ (Apostlite teod 10:9, 13).

Uks Jumala kuningriiki avanes, kuna keegi otsustas kuuletuda Tema häälele. Me elame samasugustel Uue Testamendi aegadel nagu Peetrus ja Paulus. Ka meie peame lubama Ta häälel jõuda enesteni. Mida kõike ei saa Jumal teha läbi kristlaste, kes õpivad kuulma Tema taevast häält!

Selle asemel, et oodata ära Jumala hääle jõudmine meieni, jookseme mööda nõustajaid ja kristlikke psühholooge. Jookseme ühelt sessioonilt teisele, loeme raamatuid, kuulame plaate – seda kõike selleks, et ometigi kuulda Jumalalt. Tahame saada selgeid juhiseid oma elude jaoks ja ootame, et pastorid ütleks meile, mis õige, mis vale. Igatseme juhti, keda järgida; üht skeemi oma tuleviku tarvis. Kuid vaid vähesed oskavad minna Issanda juurde, et võtta kuulda Tema häält. On küll paljusid, kes teavad, kuidas püüda Jumala tähelepanu ja puudutada Jumalat, kuid nad ei tea midagi sellest, kuidas Jumal võiks puudutada neid.

„Kel kõrvad on, see kuulgu!“ (Matteuse 11:15) Jumal tahab veelkord raputada kogu maad. „Vaadake, et teie ei tõrgu kõnelejat kuulamast! Sest kui ei pääsenud maa peal pakku need, kes tõrkusid kuulamast sõnatoojat, siis palju vähem pääseme meie, kui me pöörame selja temale, kes on taevaist. Tollal pani tema hääl kõikuma maa, aga nüüd on ta tõotanud: „Veel kord panen ma värisema mitte üksnes maa, vaid ka taeva!” (Heebrealastele 12:25-26).

Issand ütles ühele lõpuaja kogudustest, Laodikeia kogudusele: „Ennäe, ma seisan ukse taga ja koputan. Kui keegi kuuleb mu häält ja avab ukse, siis ma tulen tema juurde sisse ning söön õhtust temaga ja tema minuga.“ (Ilmutuse 3:20)