SUURIM PETTUS

Kaasaja koguduse suurim pettus peitub Jumala Sõna kasutamises kui kinnitava plaastrina saamahimule. Ehk siis pinnapealselt Iisebeli õpetus toimib (vt. 1 Kuningate 21:14-16). See tõi Ahabile selle, mida ta tahtis. Ta sai oma õigused tänu sellele, kui keegi visati riigireetmise tõttu kividega surnuks ja kogu ta vara läks kuningale üle. Jisreellane Naabot oli öelnud Ahabile, et ta ei loobu oma esiisade pärandist, kuna Jumal oli tal keelanud seda teha.

„Ja ta (Ahab) heitis voodisse, pööras oma näo ära ega söönud leiba. Siis tuli ta naine Iisebel tema juurde ja küsis temalt: „Mispärast on su vaim nii vaevatud, et sa leibagi ei söö?” …„Vist ikka sina valitsed praegu Iisraeli üle? Tõuse üles, võta leiba ja su süda olgu rõõmus! Mina ise annan sulle jisreellase Naaboti viinamäe.” (1 Kuningate 21:4-7). Pane tähele Iisebeli õpetust: „Sina oled kuningas. Sa oled kõige tähtsam ja sul on omad õigused. Ärgu miski takistagu sind saamast seda, mida tahad.“ Ta ütles Ahabile: „Ole rõõmus ja tea, et ma hangin selle sulle.“ See on kogu valeõpetuse tuum. „Mis sa pabistad! Mis sa kurvastad või tunned end süüdi kõigi nende igatsuste pärast, mis sind närivad. Küll ma hangin need sulle!“ Nii nagu Iisebeli petlikud meetodid, nii käänavad ja kuritarvitavad ka valeõpetused Jumala Sõna.

Kuid Ahab ei saanud nautida kõike omandatut tänu ühele kiuslikule Jumala prohvetile. „Aga tisbelasele Eelijale tuli Issanda sõna, kes ütles: „Võta kätte, mine vastu Iisraeli kuningale Ahabile, kes on Samaarias! Vaata, ta on Naaboti viinamäel, kuhu ta läks, et võtta seda enesele. Räägi temaga ja ütle: Nõnda ütleb Issand: Kas oled tapnud ja omastanud? Siis räägi temaga ja ütle: Nõnda ütleb Issand: Samas paigas, kus koerad lakkusid Naaboti verd, lakuvad koerad ka su enese verd!” Ja Ahab küsis Eelijalt: „Kas nüüd leidsid mind, mu vaenlane?” Ja ta vastas: „Leidsin. Sellepärast et sa oled ennast müünud tegema, mis Issanda silmis on kuri.“ (1 Kuningate 21:17-20). Kujuta ette Ahabit kõndimas keset oma uusi valdusi, ütlemas: „Kas elu pole mitte ilus? Oh seda Iisebeli – ma ei pruugi nõustuda kõigi ta võtetega, aga ta kahtlemata saab, mida tahab.“ Kuid samal ajal jälgis igat tema sammu prohvet Eelija.

Nõnda on ka tänapäeval. Jumal on läkitanud oma prohvetid, kes hüüavad kõva häälega ja vastanduvad Iisebeli õpetusega materialismist, muutes kristlaste jaoks üsna ebamugavaks oma „mänguasjade“ ja vara nautimise. Nad on täiega maha müüdud. Nad ise küll ei näe seda, kuid patt on selle kõige taga. Igakord, kui kuulutan edukuse õpetuse vastu, kogen Eelija vaimu ja väge enese üle. Ja Iisebeli õpetuse paljastusi saab kõlama üha enam ja enam. Kõikjal, kuhu sa ka ei lähe, saavad kostuma selged ja kõvad prohvetlikud hääled, mis hüüavad: „Patt! Sa said selle kõik tänu sellele, et müüsid end patule.“