RIIETATUD VÄEGA by Gary Wilkerson

Ma olen nii tänulik Jumalale, et Tema tõotus „riietada oma jüngreid väega“ (Luuka 24:49), ei piirdunud vaid Apostlite tegude aegse algkogudusega. Teisalt aga – paljude tänapäeval koguduses käijate jaoks see vägi sinna pidama jäigi. Me arvame, et Jumala vägi kuulub vaid jutlustajatele, juhtidele, telenägudele, kirjanikele või kellele iganes veel, kellel on oma kindel „positsioon“. Kuid kas Jumala vägi siis kirikupingis ei toimigi? Kas Jumala vägi, mille Jumal on andnud, läbi iga uskliku mehe, naise ja lapse ei töötagi? Sest tegelikult – kui oleme päästetud – oleme ka määratud saama täidetud Jumala väega, et teha Jumala tegusid.

Apostlite tegudes käis see nii: „Sel päeval tõusis suur tagakiusamine Jeruusalemma koguduse vastu ja kõik peale apostlite hajutati mööda Juuda- ja Samaariamaad.“ (Apostlite teod 8:1). Tuginedes sellele salmile, jäid apostlid Jeruusalemma. Kõik teised apostlid löödi mööda maad laiali. „Nüüd käisid need, kes olid tagakiusamisel hajutatud, mööda maad ja kuulutasid evangeeliumi. Filippus tuli ühte Samaaria linna ja kuulutas rahvale Kristust. (Ap. 8:4-5). Ehk siis vabastati uus vägi kuulutamiseks.

Olgu siinkohal lisatud, et Filippus, keda seal salmides mainiti, oli täiesti tavaline inimene. Küll aga järgisid imed ja tunnustähed teda alati, kui ta Jumala Sõna kuulutas. Deemonitest vaevatud inimesed said vabaks. Halvatud said terveks ja hüppasid rõõmust. Nii et kui Peetrus hiljem Samaariasse neid tegusid tunnistama läks, nägi ta, et „suur rõõm oli selles linnas“ (8:8). Kogu linn oli saanud puudutatud Jumala rõõmu poolt! See on ikka päris suur mõju üheainsa tavainimese poolt.

Järgmisena näeme Ananiast, kes oli Jeesuse järgija ja elas Damaskuses. Me ei tea temast just palju, kuid ühte me teame – ta oli täidetud Püha Vaimuga ja tema ees seisis raske ülesanne. Jumal kutsus teda tunnistama Saulile – tuntud kristlaste jahtijale – kes tol ajal möllas täiega koguduse vastu. Ananias kutsuti otse tulejoonele ja ta teadis, et kui ta tõesti kuulis valesti ja kutsujaks polnudki Jumal, on ta surmalaps. Seega pidi Ananias ületama vägagi reaalse surmahirmu, kuid ta oli võimeline selleks tänu Jumala ülevoolavale armastusele. Korraga täitis Ananiast piiritu kaastunne mehe vastu, kes oli end avalikult kuulutanud iga kristlase surmavaks vaenlaseks. Nii et ta läks usus välja ja see, kuidas Saul pöördus, on juba kõigile teada tuntud lugu. Läbi aegade Jeesuse kuulsaima jüngri Saulist Pauluseks saamine võib olla ajaloo suurim pöördumine üldse. Sest Paulus ei saanud ainuüksi päästetud, vaid kirjutas ka suurema osa kogu Uuest Testamendist.