KOGU OMA SÜDAMEST

Jumal annab konkreetsed, erilised tõotused neile, kes otsustavad otsida Tema palet kogu oma südamest. Üks neist tõotustest on leping Tema ligiolu kohta. Samas aga on see leping äärmiselt tingimuslik. Piibel annab väga selgelt mõista, et alles siis, kui järgime selle lepingu reegleid, võime nautida Jumala ligiolu imelist õnnistust oma eludes. Ja see ei puuduta ainuüksi päästet. See räägib sellisest Jumala otsimise tasandist, et Tema võrratu ligiolu saab valatud me üle sellisel määral, et see on nähtav ja kogetav teistelegi.

Jumal ilmutas oma ligiolu lepingut läbi nimetu prohveti, kes tõi sõnumi Iisraeli ülempreestrile Eelile. Tol hetkel oli Eeli tagasilangenud. Issand oli teda kõnetanud, hoiatades teda praktiseeritava patu ja kompromisside pärast. Kuid Eeli oli eiranud kõiki Jumala sõnu. Kuid nüüd ütles see nimetu prohvet Eelile: „Sellepärast ütleb Issand, Iisraeli Jumal: Mina olen tõesti öelnud: Sinu sugu ja su isa sugu peavad igavesti elama minu ees! Aga nüüd ütleb Issand: Jäägu see minust kaugele! Sest kes austab mind, seda austan mina, ja kes mind põlgab, saab põlatavaks.“ (1Saamueli 2:30). See fraas „saab põlatavaks“ tähendab seda, et Jumal eemaldab oma ligiolu. See ei tähenda seda, et inimene on seetõttu neetud, vaid pigem seda, et ta peab hakkama saama omaenese jõus. Jumal ütles Eelile: „Ma tahtsin õnnistada su koda ja osutada sulle oma soosingut, kuid sa põlgasid mu ära, andes järgi oma himudele ja patule, jättes mind kõrvale. Seetõttu eemaldan oma ligiolu su elust.“

Paljud inimesed tulevad Kristuse juurde tänu suurele spontaansele „usupurskele“. Aja pikku nende innukus aga kahaneb ja nad hakkavad Issandad eirama. Nad põlgavad Tema käske ja pöörduvad tagasi oma vanade, patuste teede juurde. Samas aga usuvad, et Jumala ligiolu jääb ikka nendega. Kuid see on vaid petlik ettekujutus. Piibel annab väga selgelt mõista, et kui sa hülgad Jumala, hülgab Tema ka sinu!