MEELEHEITE AEGADEKS

Üks esimesi asju, mida Püha Vaim su heitumushetkedel sageli teeb, on see, et Ta meenutab sulle Jeesuse erilisi tõotusi. Ta on teinud seda minugagi, kui on ujutanud mu hinge üle Jumala Sõnas peituvate tõotustega. Ta kinnitas mulle: „Su elu pole veel läbi. Sa küll ei tea veel seda, aga paremad ajad on alles ootel!“ Püha Vaimu tööks on lükata ümber vaenlase valed ja tuua sulle julgustust otse taevast!

Suurel hulgal kristlasi siseneb igapäevaselt Jumala ligiollu, olles valmis Jumala poolseks noomimiseks. Kui kurvastav aga võib see me Issanda jaoks olla! Minnes palvesse, peaksime olema valmis kuulma häid sõnumeid oma armastavalt Isalt. Kuid aastaid, mil sisenesin omaenda palvekambrisse, olin alati valmis kuulma vaid Tema noomimist. Õnneks on Ta mulle näidanud, et on ka parem tee.

Teisalt jälle on terveid konfessioone, kes väldivad täiesti sõnumeid pühast korralekutsumisest. Nad räägivad väga vähe patust, sest tahavad jagada vaid positiivseid, ülestõstvaid sõnumeid. Keset seda kõike ignoreerivad nad aga meeleparandusele kutsuvaid, eluandvaid hoiatusi nii Kristuse enda kui Uue Testamendi kirjutajate poolt. Taolised kogudused väidavad end kuulutavat armastuse, armu ja armulikkuse evangeeliumit. Kahjuks aga kuritarvitavad nad sellega Jumala armu, pöörates selle kui loaks pattu teha.

Saan aru, et antud juhul ei kirjuta ma seda sõnumit sellistele inimestele. Kõnelen pigem kristlastele, kes väldivad pattu selleks, et väljendada oma armastust Jumala vastu. Ma räägin neile, kes naudivad lähedast osadust Kristusega ja janunevad Ta järele pidevalt. Kui see kõik kirjeldab ka sind ja sa oled samas meeleheitel ning masendunud, siis tea, et see kõik sünnib kui rünnakuna sinu armastuse vastu Jumala suhtes!

Võid olla kindel, et need, kes ootavad Issandat, saavad osa ka Tema aulistest tõotustest:

„Ükski kõrv ei ole kuulnud, ükski silm ei ole näinud muud Jumalat peale sinu, kes tema ootajale seesugust võiks teha.“ (Jesaja 64:3)

„Kuid nõnda nagu on kirjutatud: „Mida silm ei ole näinud ega kõrv kuulnud ja mis inimsüdamesse ei ole tõusnud - selle on Jumal valmistanud neile, kes teda armastavad.” Aga meile on Jumal selle ilmutanud Vaimu kaudu, kuna Vaim uurib läbi kõik, ka Jumala sügavused.“ (1 Korintlastele 2:9-10).