TÄISILMUTUS

Miks otsis Mooses nii meeleheitlikult nägemust Jumala aust? Usun, et vastus sellele leidub järgnevas salmis: „Seal ma ilmutan ennast Iisraeli lastele ja see saab pühaks minu auhiilguse läbi.“ (2Moosese 29:3). See fraas saab pühaks, tähendab „puhtaks tegemist“. Jumal ütles: „Mooses, kui sina ja kogu rahvas mind ülistate, kohtun ma teiega ja kingin teile oma ligiolu. Ja kui ma teile oma ligiolu ilmutan, siis see ühtlasi ka puhastab teid.“

See on üks võimsamaid salme kogu Piiblis. See toob lootust kõigile, kes maadlevad salajase patuga ja igatsevad olla puhtad ning vabad. Jumal tõotab: „Su tempel saab puhastatud läbi minu au ilmutuse ja see ilmutus on kättesaadav su jaoks just praegu minu Pojas, Jeesuses Kristuses!“ Kuid me leiame selle ilmutuse Kristusest ainult siis, kui pöördume Piibli poole! Paulus ütleb, et kui me laseme Jumala Sõnal peegeldada iseendile üha kasvavat ilmutust Jeesusest, muudetakse meid aust ausse. „Aga meid kõiki, kes me katmata palgega vaatleme Issanda kirkust peegeldumas, muudetakse samasuguseks kujuks kirkusest kirkusesse. Seda teeb Issand, kes on Vaim.“ (2 Korintlastele 3:18).

Ilmutus Jumala aust toob me ellu hoidva väe: „Sest kõige kohale asub auhiilgus kaitsevarjuks.“ (Jesaja 4:5). Ehk teisisõnu: Jumala au hoiab meid puhtana keset me kõige raskemaid aegu. Saatan võib valetada meile: „Sa oled lüüasaanud! Oled valetaja ja petis, oled abielurikkuja.“ Kuid me võime vastata: „Ei, Saatan. Mul on Ülempreester ja ma olen puhastatud Tema au nägemuse poolt.“

Kui Jumal ilmutas Moosesele kõiki neid asju oma loomuse kohta, andis Ta talle ka täie ilmutuse, et Ta „ei jäta süüdlast karistamata“ (2Moosese 3:7). Asarja prohveteeris kuningas Aasale tema õitseajal: „Issand on teiega, kui teie olete temaga, ja kui te otsite teda, siis te leiate tema; aga kui te tema maha jätate, siis jätab tema teid maha!“ (2Ajaraamatu 15:2). Ehk teisisõnu: "Kui sa põlgad Jumala au, kui vabandad oma pattu ja hülgad Issanda, ei puhasta Ta sind!“

Mida Jumal siin ütleb, on väga lihtne: „Võta aega, et õppida tundma mu Poega! Uuri mu Sõna ja otsi mind oma salajases palvekambris. Ja kui sa siis viibid mu ligiolus, avanevad ka su silmad nägema mu au. See kõik on ilmutatud Kristuses – täielik ilmutus minu armastusest, armust ja headusest.“