IISEBELI VAIM

Iisebeli vaim vihkab Jumala prohveteid. „Ja Ahab jutustas Iisebelile kõik, mis Eelija oli teinud ja kuidas ta oli mõõgaga tapnud kõik prohvetid. Siis läkitas Iisebel käskjala Eelijale ütlema: „Jumalad tehku minuga ükskõik mida, kui ma homme sel ajal ei tee sinu hingega, nagu sündis kõigi nende hingedega!” (1 Kuningate 19:1-2).

Kristlased, kes on seotud Iisebeli õpetusega, ei oma mingit austust Jumala pühade prohvetite suhtes. Nad istuvad ükskõikselt ja liikumatuna nagu Iisebel, samal ajal, kui Ahab sööbis süviti Karmeli mäel toimunud üleloomulikesse ilmingutesse. Iisebelile ei avaldanud see aga mingit muljet. Pigem pani see teda veelgi enam oma asjast kinni hoidma. Sama lugu on tänapäevalgi. Iisebeli õpetuse jagajad ja selle ohvrid – nagu Ahab seda oli – pole avatud Püha Vaimu ärgitustele meeleparanduse ja pühaduse suhtes. Nad küll kuulevad seda, kuid lähevad siiski oma teed, olles veelgi enam veendunud oma õpetuses. Neil puudub igasugune jumalakartus.
Kindlaim märk valeõpetajast ja Iisebeli õpetusest, on prohvetlike hoiatuste ja kohtumõistmise eiramine. Nad nimetavad seda „süngeks hukatusele määratuseks“. Nad naeravad selle üle ja pilkavad ning mõnitavad seda. Jeremija ütleb, et sellised karjased on pimedad ja rumalad ja kuigi Issand on käskinud neil kuuletuda, siis „nemad ei kuulanud ega pööranud kõrva, vaid käisid oma nõu järgi oma kurja südame paadumuses, ja nad läksid tagasi, aga mitte edasi.“ (Jeremija 7:24).

Need, kes õpetavad Iisebeli õpetuse kohaselt, nimetavad end prohveteiks, kuid tõelisi ja valeprohveteid saab ka läbi katsuda ehk siis proovile panna. Iisebeli prohvetid kuulutavad vaid häid asju – vaid rahu ja õitsengut. „Aga Jeruusalemma prohvetite juures nägin ma kohutavaid asju: abielurikkumist ja valelikku eluviisi. Nad julgustavad kurjategijaid, et ükski ei pöörduks oma kurjusest. Nad kõik on mulle nagu Soodom ja Jeruusalemma rahvas on nagu Gomorra. Seepärast ütleb vägede Issand prohvetite kohta nõnda: Vaata, ma söödan neid koirohuga ja joodan mürgiveega, sest Jeruusalemma prohveteist on jumalakartmatus levinud kogu maale. Nõnda ütleb vägede Issand: Ärge kuulake nende prohvetite sõnu, kes teile prohvetlikult kuulutavad - nad ainult tüssavad teid tühiste lootustega: nad räägivad oma südame kujutlustest, mitte Issanda suust. Nad ütlevad ühtepuhku mu laimajaile: „Issand on öelnud: Teil on rahu!” Ja igaühele, kes käib oma südame paadumuses, nad ütlevad: „Teile ei tule õnnetust!” (Jeremija 23:14-17).

Need, kellel Iisebeli vaim, ei pööra inimesi nende kurjusest. Nad räägivad vaid unistustest ja käituvat kantslis narrilt.