TEMA LIGIOLU PILV

Kui Iisraeli rahvas viibis kõrbes, ilmutas Jumal oma ligiolu neile läbi pilve. See pilv oli kui nähtavaks kinnituseks Jumala tõotusest olla koos oma rahvaga. See laskus üle kogudusetelgi nii ööl kui päeval ja oli neile suunanäitajaks erinevates olukordades. Kui pilv liikus, liikusid ka nemad ja kui pilv püsis paigal, püsisid paigal ka nemad. Rahval puudus vajadus pidada üldkoosolekuid teemal, mida tulevik toob?, sest nad panid kogu oma lootuse Jumala nähtava ligiolu pilve peale.

Tänapäeval hõljub see sama Jumala ligiolu pilv sinu salajase palvekambri üle. See ootab igal päeval, et ümbritseda, juhtida ja väestada sind ning anda sulle rahu. Ühtlasi jagab see sulle detailseid juhtnööre sinu pere, töö ja suhete kohta.

Sinu salajane palvekamber võib olla, kus iganes – dušši all, bussis või rongis või teel tööle. Võid end kõigest muust välja lülida ja öelda: „Issand, mul on hetkel pool tundi. Jeesus, ma armastan ja ülistan Sind. See on minu palvekambri hetk Sinuga just praegu.“ Pole midagi võrratumat, kui olla vaid koos Jumalaga, arendades seeläbi oma püsivat palveelu. Jumal on tõotanud, et kui sinust saab otsiv ja palvetav sulane, murrab Tema ligiolu läbi su ellu, avades ja sulgedes uksi ning kehtestades oma jumaliku korra kõikjal sinu ümber. Samas aga sünnib midagi veelgi enamat: Jumala ligiolu juhib sind ilmutusse Tema aust! Jumala ligiolu ja au vahel on vahe. Enamus kristlasi tunnevad Tema ligiolu – Tema imelisi tegusid oma elus – kuid vähesed tunnevad Tema au. 2 Moosese raamatus antakse meile pisut aimu sellest vahest: „Siis pilv kattis kogudusetelgi ja Issanda auhiilgus täitis elamu.“ (2Moosese 40:34). Apostel Paulus kirjutab, et kõigi usklike ihud on Jumala templid: „Eks te tea, et te olete Jumala tempel ja teie sees elab Jumala Vaim?“ (1Korintlastele 3:16). Nii nagu iisraellased elasid Jumala ligiolu all, nõnda oleme meiegi pidevalt Jumala katva armu all. Samas, mis on see vahe Jumala ligiolu ja au kandmise vahel?