JEESUSE ELU

Apostel Paulus ütleb: „Mulle tundub, et Jumal on meid, apostleid, pannud kõige viimasele kohale nagu surmamõistetuid areenil kogu maailmale vaadata, nii inglitele kui inimestele.“ (1 Korintlastele 4:9). Ehk lihtsamalt öeldes, kui Jumala pühad, kes on täis Kristuse elu, juhitakse otsekui surmasuhu, pole see kunagi isiklik, vaid avalik asi. Piibli kohaselt oleme nähtavad kolmele erinevale „üksusele“: inglid, deemonid ja inimesed.

Su elus võib tulla ette aegu, kus tunned end oma võitlustes üksinda. Samas aga pole tegu mõne salajase võitlusega kusagil pimedas nurgas. Hoopis vastupidi – kõik eelpool nimetatud kolm üksust jälgivad sind suure huviga. Deemonid jälgivad sind, inglid jälgivad sind ja inimesed jälgivad sind. Ja nad kõik mõtlevad: „Kuidas küll see Jumala sulane sellele katsumusele reageerib?“

Milles need kõigile nähtavad katsumused siis seisnevad? Miks üldse peame neist surmaorgudest läbi minema? Mida tahab Jumal sellega saavutada? Meie Taevane Isa teab, et meie elus on teatud „kinni jäänud“ alasid, mis takistavad meis Kristuse elu täit esiletulekut. Ta teab meie komistuskive, hirme, ambitsioone ja ihasid – kõike, mis takistab Jeesuse täit säramist meie elus. Seetõttu lasebki Ta meil sattuda „surmaolukordadesse“, et vabastada me südamed neist takistustest. Kui sinu takistuseks on hirm inimeste ees, võib Jumal juhtida kellegi su ellu, kelle ligiolu halvab sind hirmuga. Mida iganes see inimene ka ei teeks või ütleks – see kõik vaid suurendab su hirmu, kuni see muutub väljakannatamatuks.

Olen näinud, kuidas taoline hirm põhjustab lausa füüsilist valu Jumala kallitele. Mõned neist on läinud lausa nii leili selle „raske isiku“ pärast oma elus, et on kaotanud isegi hingamisvõime. Kuid miks siis Jumal laseb mõnel sellisel mehel või naisel olla osa su elust? Aga seetõttu, et su armastav Taevane Isa annab su üle surma, öeldes: „Sinu hirm inimeste ees takistab Jeesuse kalli elu voolamist sinus, mistõttu see ei saa tuua esile elu ka teistes. See hirm sinu sees peab lõppema. Sa pead surema sellele!“ Sa võib-olla kisendad Jumala poole, öeldes: „Issand, päästa mind sellest!“ Kuid Jumal vastab: „Ei. Ma lasen surmal teha oma töö. Ma olen lasknud sel kõigel sündida, et Jeesuse elu võiks tulla ilmsiks su sees!“