SA OLED ÕNNISTATUD by Gary Wilkerson

„…ja sinu (Iisaki) soo nimel õnnistavad endid kõik maailma rahvad, sellepärast et Aabraham kuulas mu sõna ja pidas, mis ma käskisin pidada…“ (1Moosese 26:4-5)

Kuulas sõna e kuuletus, on selle salmi võtmesõna, kuna sõnakuulelikkus toob õnnistuse. Sa võtad ususammu ja ütled: „Jumal, see on raske ja ma pole päris kindel, kas saan sellega hakkama.“ Kuid siis sa astud selle olukorra sisse ja ütled: „Jumal, ma lihtsalt kuuletun.“, mispeale taevaluugid avanevad su üle. Arm on see, mis annab meile väe teha seda, milleks Jumal meid on kutsunud. Meid on kutsutud olema pühad – eraldatud ja aupaklikud Jumala ees, kuuletudes Tema korraldustele. Sõnakuulmatus on see, mis röövib sageli me elust soosingu ja õnnistused ning Tema tervikliku töö, mida Ta me eludes teha tahab.

Ükskõik, mida Jumal ka ei annaks sulle teha, kuuletu Talle. Kui Ta käsib sul anda, siis kuuletu. Kui Ta käsib sul minna, siis kuuletu. Kui Ta käsib sul jääda, siis kuuletu. Ära ela mitte selle järgi, mida sina tahad, vaid mida Jumal tahab, et sa teeksid ja sa näed, kuidas õnnistused hakkavad voolama su juurde, su üle ja su ümber. Mille iganes külge sa ka oma kätt ei paneks – see saab õnnistatud Issanda poolt.

„Ja Iisak külvas seal maal ja sai sel aastal sajakordselt, sest Issand õnnistas teda.“ (1Moosese 26:12). Me näeme, et Iisak külvas ja lõikas suure saagi. Jumal ei ole mures ega närvis maailma majandusliku olukorra pärast. Ta pole mures ka sellepärast, mis toimub sinu tööpaigas või majapidamises. Miks? Sest Tal on kogu võimekus, vahendid ja vägi taevast, katmaks kõiki su vajadusi vastavalt oma aurikkustele. Jumal tahab, et sa teaksid, et Ta õnnistab sind. See on Ta südamesoov. Seetõttu saa lahti sellest aegunud, vanamoodsast pildist Jumala kohta, kes istub kusagil üleval taevas ja ootab hetke, mil’ vaid korrakski libastuksid, et siis võtta sult’ kõik, mis sul on. See pole nii! Jumal annab sulle väe olla sõnakuulelik, sest Ta tahab õnnistada sind.