JUMAL MÕTLEB, MIDA ÜTLEB

Kuuled sa koguduses üsna karmi sõnumit, mis samas armastaval moel paljastab su patu? Kui nii, siis kas lased sel sõnumil end mõjutada? Või lähed pigem tagasi otse oma patu juurde, tundmata vähimatki kurvastust selle pärast?

Kui hülgad Püha Vaimu hoiatusi ja oled jätkuvalt sõnakuulmatu Jumalale, ilma seepärast südames kurvastust tundmata, kaasatakse sind Antikristuse kultusesse. Saatan on sind vaikselt kaasamas oma „salajasse nurjatusse“ ja kui siis paljutõotav ja imesid tegev Antikristus kord välja ilmub, niidavad ta valed sind jalust ja sa langed pettuse võrku! Pane tähele, mida Paulus ütleb kompromissialdis usklike kohta, es keelduvad armastamast ja kuuletumast Jumala Sõnale: „…ja nii saavad kohtualuseks kõik, kes ei ole uskunud tõde, vaid kellele on meeldinud ülekohus.“ (2 Tessalooniklastele 2:12).

Alljärgnevalt kurjakuulutavad tagajärjed kõigile, kes ei usu Jumala tõde ega käitu vastavalt sellele:
  1. Süda paadub tänu patu petlikkusele 
  2. Saatan toimetab selle paadunud südame kallal, nii et see hakkab õigustama end ega tunne mingid hirmu ega süüd 
  3. Usklik saab pimestatud valest, mis ütleb, et patul pole mingeid tagajärgi ega kohtumõistmispäeva ja ta pääseb oma iharatest naudingutest puhta nahaga 
  4. Usklik langeb deemonite õpetuste ohvriks, pidades kurja heaks ja head kurjaks 
  5. Usklik kaugeneb lõpuks nii kaugele Kristusest ja tõest, et saab pimestatud selles osas, kes Antikristus on, hakates Jumala asemel ülistama ja teenima hoopis teda. 
  6. Jumal ütleb sellisele inimesele kohtupäeval: „Tagane minust, sa ülekohtu tegija!“ 
Kuid mu armsad – see ei pea olema nii kellegi meie puhul! Jumal andnud lepingulise tõotuse kõrvaldada läbi Kristuse risti väe igasugune pettus ja anda meile võit patu üle. Kõik, mida Ta meilt palub, on see, et kuulutaksime sõja oma patule, öeldes: „Ma ei lepi selle harjumusega. Ma keeldun seda tegemast. Vabasta mind, Isa, oma Püha Vaimu läbi.“ Kui Jumal seda palvet kuuleb, saadab Ta sellise Püha Vaimu väe ja au taevast, et Saatanal pole vähimatki võimalust sellele vastu saada!

Seetõttu palu just praegu, et Jumal istutaks sinusse ühe suure austuse Tema Sõna vastu. Palu, et Ta aitaks sul lugeda regulaarselt Tema Sõna ja palu ka, et Püha Vaim aitaks sul võtta südamesse kõike, mida loed ja uskuda, et Jumal tõesti mõtleb, mida ütleb!