USU TEMA SÕNA

Kui imestad selle üle, miks sa ikka ja jälle kukud; miks tunned end pidevalt nõrga ja jõuetuna, tehes seda, mida kõige enam vihkad, siis võib-olla on asi selles, et sa pole täielikult usaldanud Jumala aulisi tõotusi.

Jumal andis Aabrahamile palju tõotusi. Tõotusi olla tema vari ja kaitse; lüüa kõik tema vaenlased ja teha isegi imesid ta heaks nagu näiteks kinkida talle veel laps vanas eas. Aabraham uskus kõiki neid tõotusi ja Jumal ütles, et tema usk arvati talle õiguseks.

Nõnda samuti on ka meiega. Niipea, kui lõpetame omaenese jõus sõdimise oma vaimsete vaenlaste vastu, häälestades oma südamed sellele, et Jumal on võimeline tegema kõike, mida on tõotanud, hakkame nägema ka oma õigsust. Jumal aitab meid selles, saates omaenda Vaimu elama me südameisse. Püha Vaim on Jumala vägi ja see kuulutab sõja kõigile deemonlikele vägedele: „Sest lihalik loomus himustab Vaimu vastu ja Vaim lihaliku vastu, need on teineteise vastased.“ (Galaatlastele 5:17). Püha Vaim kuulutab: „See on nüüdsest minu elupaik. Seetõttu, Kurat, pole sul siin enam mingit valitsemisõigust ega meelevalda sõdida mu lapse vastu. Nüüd on sul tegemist minuga, mistõttu ma kukutan kõik su plaanid ja võitlen sinuga igal rindel. See laps on nüüd Püha Vaimu tempel.“

Jumala Vaimus elamine pole midagi keerulist. See tähendab lihtsalt usku sellesse, mida Jumal on öelnud: „Käige Vaimus, siis te ei täida lihalikke himusid.“ (Galaatlastele 5:16). Ehk lihtsamalt öeldes: „Usalda Püha Vaimu! Usu Tema tõotusesse seista sinu eest ja käi selles väes ja teadmises, et Tema ise võitleb su eest!“ Jumala Sõna annab meile raudkindla tõotuse, mis on kindel ravim meie vaimse meeleheite vastu: „Ja ma piserdan teie peale puhast vett, et te saaksite puhtaks; kõigist teie rüvedusist ja kõigist teie ebajumalaist ma puhastan teid. Ja ma annan teile uue südame ja panen teie sisse uue vaimu. Ma kõrvaldan teie ihust kivise südame ja annan teile lihase südame. Ma panen teie sisse oma Vaimu ja teen, et te käite mu määruste järgi ja peate mu seadusi ning täidate neid.“ (Hesekiel 36:25-27). Näed sa siin, mida Jumal ütleb? Tema Vaim on see, kes teeb kogu töö su sees! Ta puhastab sind ja annab sulle uue südame, misjärel juhib sind ka sõnakuulelikkusesse. Sinu asi on vaid uskuda, et Ta peab oma sõna vankumatu usuga! Seetõttu usalda kõik oma probleemid, oma tulevik, elu ja patud kõikvõimsa Jumala hoolde.