SEADUSETUSE VAIM

„Vägivalla saladus on juba toimimas…“ (2 Tessalooniklaste 2:7)

See kreekakeelne sõna, mida Paulus kasutab „vägivalla“ kirjeldamiseks, tähendab sisuliselt seadusetust. Ehk siis saladus peitub seadusetuses, mis tähendab seda, et suur hulk rahvast hakkab käituma ilma mingeidki seadusi või piiranguid järgimata. Samas, see seadusetus ei ole vaid tühipaljas mäss inimeste valitsuste vastu. Küsimus pole vaid tsiviilvõimude vastu tõusmises või varastamises, vägistamises või tapmises. Pole kahtlustki, et kõik need asjad toovad esile Jumala viha, kuid seadusetuse saladus läheb palju sügavamale. Selle näol on tegu otsese Kristuses peituva tõe hülgamisega, Jumala püha Sõna kõrvale heitmisega ja mässuga Piiblis peituvate piirangute vastu!
See seadusetuse vaim on tänapäeval täiesti pidurdamatu. Tegu on seadusandluse taga peituva jõuga, mis püüab kõrvaldada Jumala me ühiskonnast ja sama vaim, millega Saatan püüdis Eevat petta, kui ütles talle nii mitmel erimoel: „Jumal pole nii karm midagi; ei Ta karista sind su sõnakuulmatuse pärast. Sa võid küll süüa selle puu vilja ja rahuldada oma himu, ilma et peaksid maksma selle eest!“ Saatan kasutab tänapäeval seda sama valet, veenmaks suurel hulgal usklikke, et nad võivad jätkata oma patustamist, kogemata karistust selle eest. See on deemonlik skeem, mis väärastab Kristuse armuevangeeliumit, pöörates selle liiderlikkuse sõnumiks. Ja kui traagiline see ka poleks, paljud leiged kristlased langevad selle seadusetuse ohvriks.

Paulus ütleb, et Antikristus saab võimule, kuna inimesed on pimestatud ja petetud omaenese pattude poolt: „Seadusevastase tulemine sünnib saatana mõjul igasuguste vägevate tegude ja tunnustähtedega ja valeimedega ja igasuguse ülekohtu pettusega neile, kes hukkuvad, sellepärast et nad ei võtnud vastu tõe armastust, et nad oleksid pääsenud.“ (2 Tessalooniklastele 2:9-10). Saatan saab petma masside viisi inimesi, veennes neid vaevumärgatava, aga võimsa valega, nõnda nagu ta veenis Eevatki: „Jumal ei karista patu eest.“ Paulus ütleb, et taoline pettus tuleb „igasuguse ülekohtu pettusega“…sest nad ei võtnud vastu tõe armastust, et nad oleksid pääsenud“ (salm 10). Ja siis ta lisab: „Ja seepärast saadabki Jumal neile eksitava jõu, et nad hakkaksid uskuma valet.“ (salm 11). Ehk siis apostel ütleb: „Need, kes keelduvad kuuletumast või austamast Jumala Sõna, langevad võimsa väärkujutluse ohvriks. Algul nad lihtsalt pigistavad silma kinni oma pattude ees ja õigustavad neid. Kuid üsna peagi hakkavad nad aktiivselt otsima sõnumeid „kerge armu“ kohta. Nad leiutavad ise mingi armu, mis ületab kaugelt selle, mis on Jumala plaan, sest Jumala arm ei vii kunagi piiritu vabaduseni, vaid juhib alati meeleparandusele.“