ÜLESTÕUSMISE ELU by Gary Wilkerson

Ajal, mil’ Jeesus vaikselt hauas lamas, tundis Saatan ühes oma hordidega suurt kahjurõõmu. Nad arvasid, et on saavutanud pöördumatu võidu, kuid keset seda kõike käivitus hoopis Jumala ettekavatsetud plaan – plaan ülestõusnud eluks!

Jumal saatis Püha Vaimu surma kõige sügavaimatesse sügavikesse, kus Ta elustas Jeesuse ihu ja äratas Ta surnuist. Meie õnnistatud Päästja astus hauast välja – otse läbi paksu kivi – ja tuli esile järgneva tunnistusega: „Elav. Ma olin surnud, ning ennäe, ma elan igavesest ajast igavesti ning minu käes on surma ja surmavalla võtmed.“ (Ilmutuse 1:18). Kristus ütleb siin: „Mina olen see, kellel on igavene elu! Ma olin küll surnud, kuid nüüd ma elan ja teen seda igavesti. Minu käes on nii elu kui surma võtmed!“

Hetkest, mil’ Jeesus kõndis välja surmavanglast, sai Temast ülestõusmine ja elu. Ta ei teinud seda ainuüksi iseenda pärast, aga igaühe pärast, kes peale seda päeva Temasse usuvad. Ta on toonud meie heaks esile ülestõusmise elu, mis ületab täiega surma väe! Seetõttu pole kristlastel enam vähimatki põhjust karta surma või näha seda kui oma vaenlasena. Meie Issand on võitnud selle täielikult: „Aga Jumal on tema üles äratanud, päästes ta surmavaludest, seepärast et surmal ei olnud väge teda pidada oma võimuses.“ (Apostlite teod 2:24).

Kui sa oled võtnud Jeesuse vastu oma Päästjaks ja Issandaks, siis Ta elab su sees kui võimas ülestõusnud elu vägi. See sama ülestõusmise vägi, mis tõi Ta välja hauast, hoiab alal ka sinu elu. „Või te ei tunne endast, et Jeesus Kristus on teie sees?“ (2 Korintlastele 13:5). Sinu sees on kõik see, mis on Kristuseski – võimas elav vägi, mida Saatan ei saa hävitada!

„Sellepärast ma põlvitan Isa ees, kelle käest iga suguvõsa taevas ja maa peal saab nime, et ta teile oma kirkuse rikkust mööda annaks väge saada tema Vaimu läbi tugevaks seesmise inimese poolest.“ (Efeslastele 3:14-16).