NEILE, KES EI KUULETU

Jumal annab meile läbi oma Sõna selge pildi sellest, kui oluline on kuuletuda Tema Sõnale. Näeme üht taolist näidet kuningas Sauli elust. Jumal andis Saulile läbi prohvet Saamueli selge ja konkreetse korralduse: „Mine nüüd ja löö Amalekki ja kaota sootuks ära kõik, mis tal on, ja ära anna temale armu, vaid surma niihästi mehed kui naised, lapsed ja imikud, härjad ja lambad, kaamelid ja eeslid!” (1 Saamueli 15:3). Kas Saul kuuletus sellele korraldusele? Piibel ütleb meile: „Ja Saul lõi amalekke…Ja ta võttis Agagi, Amaleki kuninga, elusalt vangi…Aga Saul ja rahvas andsid armu Agagile ja parimaile lammastest, kitsedest ja veistest ning talledele ja kõigele, mis oli hea, ega tahtnud neid hävitada sootuks…“ (1 Saamueli 15:7-9). Jumal oli rääkinud Sauliga väga selgetest ja konkreetsetest tingimustest. Kui aga Saul lahingusse läks, kuuletus ta neile vaid osaliselt. Selle asemel, et hävitada kõiki ja kõike, säästis ta kuningas Agagi elu ja jättis isegi osa sõjasaagist alles.

Saamueli kurvastas see väga. Ta ütles Saulile: „Issand läkitas sind teekonnale ja ütles: Mine ja hävita sootuks need patused amalekid ja sõdi nende vastu, kuni sa oled teinud neile lõpu! Aga miks sa ei kuulanud Issanda häält, vaid kippusid saagi kallale ja tegid kurja Issanda silmis?” (1 Saamueli 15:18-19). Piibel annab meile selles osas väga kainestava sõnumi: „Siis tuli Saamuelile Issanda sõna, öeldes: „Ma kahetsen, et ma olen Sauli kuningaks tõstnud, sest ta on taganenud minu järelt ega ole täitnud mu käsku.” (1 Saamueli 15:10-11)

Kas kõik ülaltoodu kirjeldab ka sinu elu? On ehk Jumal rääkinud sulle mõne su konkreetse harjumuse kohta, mis vajab kõrvaldamist, aga millest sina ikka kümne küünega kinni hoiad, keeldudes minna laskmast? Ta Vaim võib kõnetada sind just praegu, öeldes õrna, samas paluva häälega: „Su patt seisab meie kahe vahel, takistades meie suhtlemist. Ma ei saa sind enam õnnistada, kui jätkad selle harrastamist. Lase mu Vaimul aidata end, mu laps.“

Saamuel ütles Saulile: „Sest vastupanu on otsekui nõiduse patt, tõrksus ebajumalate ja teeravite teenistus. Et sa oled hüljanud Issanda sõna, siis hülgab temagi sinu kui kuninga.” (1 Saamueli 15:23). Jumal hülgas Sauli tema sõnakuulmatuse tõttu. Ühtlasi annab Jumal selle salmiga meile mõista, et Ta tõesti mõtleb, mida ütleb. Ta ütleb: „Ma näitan sulle, mida su sõnakuulelikkus mulle tähendab. Ma igatsen kogu su südant, mitte vaid poolikut kuulekust!“